nnlogo-emb

HAVBRUK   POLITIKK

Nordnorsk Næring

HAVBRUK   POLITIKK

Skremte ordførerne

I april la finansminister Siv Jensen (Frp) og daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) frem skattetanker som skremte ordførerne i kystkommunene.

bilde

Finansminister Siv Jensen og fiskeriminister Harald Tom Nesvik (begge Frp) skal utrede en ny skatt for oppdrettsnæringen. Foto: Regjeringen

Statsrådene valgte å lufte skatteplanene så oppdrettsselskapene kunne ta dem med i betraktning når de senere skulle by opp oppdrettskonsesjoner i siste auksjonsrunde for nye oppdrettskonsesjoner.

Den opplysningen som skremte ordførerne var at regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk, etter modell fra vannkraftsektoren.

bilde

Ole L. Haugen (Ap) og andre kystordførere vil ha hoven ned i pengestrømmen til fiskeoppdretterne. Foto. Hitra kommune

Ordførerne vil at kommunene skal kunne kreve inn en produksjonsavgift fra oppdrettsselskapene. Nå ble de redde for at regjeringen ville innføre en ren statsskatt, slik at finansminister Siv Jensen kunne bruke pengene i stedet for ordførerne i kystkommunene fra sør til nord.

Men Stortinget har bedt om en partssammensatt offentlig utredning (NOU). Det er en lettelse for styreleder Ole L. Haugen i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) og de andre kystordførerne at det kommer en utredning. Dessuten skal NFKK få være med i utvalget som utreder.

Der kommer også motparten, Sjømat Norge, til å være med. Utvalget er foreløpig ikke nedsatt.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil