nnlogo-emb

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Er du ajour med reglene?

Strengere personvern

Fra 25. mai begynte nye og strengere regler for personvern.

bilde

Norske borgere får sterkere personvern enn før. Det blir dyrere for virksomheter å ikke ha stålkontroll på personopplysninger. Foto: Bjørn Egil Johansen

Det er ikke lenger bare forretningshemmeligheter det kan bli dyrt at uvedkommende får tak i. Nye bestemmelser vil også gjøre det dyrt for bedriften hvis opplysninger om ansatte slipper ut. Det kan bli høye bøter.

25. mai ble en ny streng EU-forordning om personvern (GDPR) norsk lov. De nye reglene krever at alle selskap, også de minste, skal ha tiltak for å hindre trusler mot personvernet. De som ikke har det kan bøtelegges opp til fire prosent av omsetningen.

Nå er det to og en halv måned til bedriften må være på høyde med kravene, enten du driver en pølsebod eller et skipsverft.

Folks rettigheter

Revisjons- og rådgivningsselskapet PwC trekker frem følgende som de viktigste bestemmelsene for landets borgere:

Artikkel 5: Bruk av personopplysninger kun til formålet de er innsamlet i. Du skal vite klart og tydelig hva dine personopplysninger brukes til, og du har også rett til tilgang til dine personopplysninger.

Artikkel 17: Rett til å bli slettet. Hvis du ikke lenger er kunde, eller hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes for eksempel i markedsføring, har du rett til å få slettet dine personopplysninger.

Artikkel 20: Rett til portabilitet. Du har rett til å overføre opplysninger fra en leverandør til en annen, for eksempel om du skal bytte bank eller forsikring. Dette må skje i maskinlesbart format.

Artikkel 25: Samtykke må gis på en forståelig måte. Virksomheter kan ikke behandle dine personopplysninger med mindre du har gitt et spesifikt og klart samtykke. Det blir slutt på «I agree» til ti sider med liten skrift som du ikke forstår. 

 

Store bøter?

I teorien kan en virksomhet få bøter på opptil 4 prosent av selskapets globale omsetning, eller opptil 20 millioner Euro, men lederen av IT Risk i revisjons- og rådgivningsselskapet PwC, Lars Erik Fjørtoft, mener det ikke er sannsynlig at EU vil skyte med de største kanonene på vanlige virksomheter som gjør så godt de kan. Han viser til at det er gitt få bøter til selskap som har brutt personlovgivningen i EU. Fjørtoft sier at bedriftene bør se på den nye personvernforordningen som et konkurransefortrinn i stedet for å frykte bøter.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil