nnlogo-emb

REISELIV

Nordnorsk Næring

REISELIV

Sola sørpå holdt folk unna Nord-Norge

Nord-Norge hadde en nedgang i antall totale overnattinger på 6 prosent i juli.

bilde

Målfrid Baik i NHO Arktis gleder seg over at at utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard fortsetter å øke. Foto: Moment Studio NHO

På fylkesnivå var nedgangen:

Nordland – 7 prosent

Troms – 3 prosent

Finnmark – 8 prosent

Nedgangen skyldes færre overnattingsgjester fra andre steder i Norge.

Det positive

På den positive siden er det at Nord-Norge hadde en økning i antall totale utenlandske  overnattinger på 4 prosent i juli 2018.

På fylkesnivå var økningen:

Nordland + 4 prosent

Troms + 9 prosent

Finnmark – 4 prosent

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier det er gledelig å registrere at utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard fortsetter å øke.
– Når det gjelder nedgangen i trafikken fra Norge, er nok den store værforskjellen mellom nord og sør i store deler av juli i en vesentlig årsak til dette, sier Baik.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil