nnlogo-emb

OPPDRETT

Nordnorsk Næring

OPPDRETT

Har fått oppdrettskvoter for utvikling

Fiskeridirektoratet har gitt seks selskap oppdrettskvoter for å drive utvikling i Nord-Norge.

bilde

Marine Harvests prosjekt iFarm er et av de prosjektene som får oppdrettskvote av myndighetene, men i et mye mindre omfang enn selskapet søkte om. Foto: Marine Harvest

Disse oppdrettsselskapene har fått beskjed fra Direktoratet om at deres søknad faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, men at det er en forutsetning at flere brikker må falle på plass for at de skal få et bindende tilsagn.
Alle vil få færre kvoter enn de har søkt om.

Cermaq Norway, Steigen, Nordland

Har søkt om 10 tillatelser på til sammen 7800 tonn biomasse for Steigen i Nordland.

Selskapet har fått avslag på 6 tillatelser. Direktoratet behandler søknaden med sikte på 4 tillatelser på maks 780 tonn biomasse. Prosjektet iFram er individbasert oppdrett av fisk. Konseptet vil benytte en sensorenhet som individgjenkjenner fisken basert på fiskens prikkmønster. Antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og flere sykdomstegn skal registreres, og hver fisk vil få sin egen journal og kan følges gjennom hele livsløpet i sjøen.

Lerøys Seafood Group, i bl.a. Troms

Søker for anlegg i Hordaland/Trøndelag/Troms:
Har søkt om 9 tillatelser på til sammen 7020 tonn biomasse. Selskapet har fått avslag på 8 tillatelser. Direktoratet behandler søknaden med sikte på 1 tillatelse på mak 780 tonn biomasse. Prosjektet Pipefarm skal utvikle produksjon i en lukket, flytende rørkonstruksjon.

Nordlaks, Stokmarknes, Nordland

Nordlaks søkte om 39 tillatelse på til sammen 30.000 tonn biomasse for sine tre Havfarmer. Selskapet har fått 21 tillatelser på til sammen 16.380 tonn. 13 tillatelser gjelder Havfarm 1, 8 gjelder utvikling av Havfarm 3. Det åpnes for at tillatelsene tildelt Havfarm 1 kan tas i bruk i Havfarm 3 og motsatt.

Nordlaks har planlagt 3 Havfarmer som er relativt like. Havfarmene skal bestå av en stålkonstruksjon der baugpartiet bl.a. inneholder bofasiliteter og verksted, et midtparti med merder, og et hekkparti med bl.a. ensilasjesystem og generatorkapasitet. Grunnidéen for konseptet er å flytte deler av akvakulturproduksjonen lengre fra land, og slik ta i bruk nye områder til akvakultur.

Marine Harvest Norway, i Nordland

Dette bergensselskapet søker om 8 tillatelser på til sammen 6240 tonn biomasse for anlegg i Nordland. Har fått avslag for mesteparten av den søkte massen, men Direktoratet vurderer tillatelse til 1100 tonn biomasse.

Heldekkende, lukkede enheter, som har fått navnet «Marine Donut». Anlegget er formet som en smultring.

Norwegian Royal Salmon (NRS), Troms og Finnmark

Dette trondheimsfirmaet søker sammen med Aker om 15 tillatelser på til sammen 11.700 tonn biomasse for anlegg i Troms og Finnmark. Selskapet har fått 7 tillatelser, hver på standardstørrelsen 780 tonn maksimalt tillatt biomasse, og én tillatelse på 530 tonn. Til sammen 5990 tonn. Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål.

AkvaDesign, Brønnøysund, Nordland

AkvaDesign søkte om 10 tillatelser og har fått har fått 2 på til sammen 1560 tonn biomasse. Selskapet ville bygge 4 anlegg á 12 lukkede merder fordelt på 4 lokaliteter.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil