nnlogo-emb

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Hjelp, du er blitt leder!

Leder du en liten eller mellomstor virksomhet? Da har du en spesielt krevende lederrolle ifølge Frode Solberg, som er en av Handelshøyskolen BIs eksperter på bedrifts- og forretningsutvikling i SMB og i styrearbeid.

bilde

Ledere er svært viktig som rollemodeller i virksomheten. I små virksomheter er dette enda viktigere enn i store.

Solberg peker på at ledere i små og mellomstore virksomheter har ansvar for et stort mangfold av oppgaver som deles på flere i større virksomheter. Det er nettopp dette han mener gjør lederrollen spesielt vanskelig.

bilde

Noe av det viktigste du kan gjøre som leder er ifølge Frode Solberg å reflektere over din egen dyktighet og adferd som leder. Foto: Handelshøyskolen BI

Solberg er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Han har gitt ut boken Ledelse i små og mellomstore virksomheter sammen med Morten Erichsen og Trond Stiklestad. De har også gjennomført en spørreundersøkelse blant 220 ledere i mindre virksomheter om deres situasjon som ledere.

Solberg peker på at ledere i mindre virksomheter normalt har kompetanse og erfaring innenfor et spesifikt fagfelt, mens de som ledere også skal håndtere områder de ikke er utdannet til eller har erfaring fra.

Vokser med bedriften

Lederne avanserer naturlig nok sammen med utviklingen og veksten i virksomheten de leder. Solberg peker på at de på et visst tidspunkt går fra rollen som dyktig fagperson til rollen som ren leder, og da gjerne som leder for den gruppen de før var fagressurs for.
– I spørreundersøkelsen vår sa åtte av ti ledere at de var fagmenn og at det var faget de hadde lyst til å arbeide med, men så havnet de i lederrollen, sier Solberg, som selv har 30 års erfaring som leder av mindre bedrifter.

Solberg peker på at fagkunnskap oftest er det viktigste utvalgskriteriet når lederrollen skal bekles, mens kompetanse innen ledelse, HR og personalarbeid ikke alltid betraktes som like verdifullt.
– Det kan gå bra, men det lykkes ikke alltid, sier Solberg.

Viktig for ledersuksess

Han sier at frasen Hjelp, jeg er blitt leder er en beskrivelse av lederrollen mange finner dekkende.
– Et viktig element i å oppnå suksess som leder er å anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt. Videre å kontinuerlig utvikle sin lederkompetanse og rette fokus på egen lederatferd, sier Solberg.

Han minner om at ledere av små og mellomstore virksomheter ofte står mer alene enn ledere av større virksomheter. I større virksomheter er man sannsynligvis en del av et lederteam med den støtte det innebærer i krevende situasjoner.

Urealistiske forventinger?

Man kan nesten miste pusten når det ramses opp hva det forventes at lederen skal mestre. Solberg nevner: Motivasjon, organisasjonsutvikling, HR og personaladministrasjon, etablering og videreutvikling av organisasjonskultur, strategisk ledelse, markedsføring, relasjonsutvikling, beslutningstaking, økonomistyring, innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling og endringsledelse. Dessuten forventes det mange steder at han eller hun skal ha høy faglig kompetanse på virksomhetens kjerneområde.

Som om ikke dette skulle være nok, fastslår Solberg at lederes funksjon som rollemodell normalt er viktigere i små virksomheter enn i store. Dette fordi ledere her naturlig nok er mer synlige, og ofte mer involvert i den praktiske arbeidshverdagen enn i en større virksomhet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil