nnlogo-emb

IT OG IKT   KONTOR   MILJØ   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

IT OG IKT   KONTOR   MILJØ   NYTT OG NYTTIG

Slik kvitter du deg trygt med gammelt datautstyr

Harddisker, gamle mobiltelefoner og digitale lagringsmedier for øvrig kan inneholde store mengder sensitiv informasjon, så hvordan skal du sikre deg mot datalekkasje når du skal kvitte deg med utstyret?

bilde

Vidar Sandland i Norsis anser gode sletteprogrammer som en sikker måte å fjerne data på, men fastslår at det mest vanlige for gammelt datautstyr som skal kasseres er å få det knust eller kvernet. Foto: Norsis

Det er tre hovedmåter å sikre at sensitive data ikke kommer i hendene på uvedkommende når virksomheten skal kvitte seg med gammelt datautstyr.

Du kan få eksperter til å slette dataene ved hjelp av egnet programvare, avmagnetisering (degaussing) eller få utstyret fysisk destruert.

Selskapet Norsk Makulering har fram til nå tilbudt sine kunder avmagnetisering og kverning, men investerer nå i en ny kvern for fysisk makulering og vil i fremtiden kun tilby dette. Selskap er eiet av Norsk Gjenvinning konsernet, og driver kun med makulering av sensitiv informasjon.
– Vi vet aldri hvor sikker sletting av data faktisk er, sier selskapets leder, administrerende direktør Pål Karlsen, med adresse til programvare som påstås å kunne slette data fullstendig så ingen klarer å bringe dem fram igjen.

bilde

Bedriftens omdømme kan stå på spill hvis informasjon skulle lekke fra det gamle datautstyret, sier Pål Karlsen i Norsk Makulering. Foto: Norsk Makulering

Fysisk destruering

– Fysisk destruering er det eneste sikre, sier Karlsen.

Han viser til eksempler på at det er funnet sensitivt innhold på utstyr som skal ha vært slettet på sikker måter. Norsk Makulering har nettopp anskaffet en ny, stor kvern som knuser harddisker og andre digitale lagringsenheter. Materialene datautstyret blir lagret av blir sortert for gjenvinning. På den måten skal også miljøhensynet være i varetatt.

Sletteprogrammer

– Det finnes programmer som fjerner alle spor. Problemet er at slettingen tar lang tid fordi dataene blir slettet ved at de blir overskrevet mange ganger, sier seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring, Norsis.

Han betrakter programmene som sikre.
– Det er en mikroskopisk sjanse for at områder som er skadet på for eksempel en harddisk ikke blir slettet, men da er informasjonen derfra så liten at ikke vil være noe problem, sier han.

Fordi slik sletting er svært tidkrevende, fastslår Sandland at metoden er lite egnet for virksomheter som har mye å slette, men for privatpersoner og små virksomheter fungerer det.

Sandland mener at sletting ved hjelp av programvare i første rekke er aktuelt hvis man skal bruke datautstyret på nytt eller selge det. Han fastslår at slettingen også fungerer på minnepinner.
Naturlig nok går denne slettingen bare an på lagringsmedier som virker.

Mange firmaer tilbyr sletting av data. Det finnes også programmer å få kjøpt. Det finnes også gratisprogrammer som ifølge Sandland fungere bra for privatpersoner.

Avmagnetisering

Avmagnetisering, såkalt degaussing, er en rask måte å slette data på, men Sandland fastslår at det bare virker sikkert på gamle, magnetiske harddisker.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har en oversikt over godkjente program/verktøy for magnetiske lagringsmedier og til en viss grad Solid State lagringsmedia (SSD- dvs med flash-minne i stedet for mekaniske/magnetiske lagringsplater), men du blir ikke veldig klok av å lese det hvis du ikke er datakyndig.

Sandland fastslår at knusing, brenning og kverning er mest vanlig for kasserte lagringsmedia hvis det ikke skal selges videre. Han minner om at skrivere beregnet for bedrifter også har harddisker og bør behandles på samme måte som harddisker. Det samme gjelder minnepinner og mobiltelefoner.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil