nnlogo-emb

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

– Krevende å lede små og mellomstore bedrifter

Solberg er en av Handelshøyskolen BIs eksperter på bedrifts- og forretningsutvikling i små og mellomstore bedrifter.

bilde

Det er spesielt krevende å lede små og mellomstore bedrifter, sier Frode Solberg.

Han gir fire årsaker til at lederoppgaven er ekstra krevende i små og mellomstore virksomheter:

1. Lederen er ofte er ensom og alene i sin lederrolle, og mangler gjerne tilgang på beslutningsstøtte.

2. Lederen har også ofte begrenset eller ingen tilgang på samtalepartnere i egen virksomhet – personer som de kan bryne seg på og lufte tanker med.

3. Lederen skal på samme tid organisere og administrere en hel virksomhet som gjerne har komplekse eksterne og interne leveranseprosesser.

4. Lederen skal alene og hver dag balansere og prioritere mellom det operative og kortsiktige, og det langsiktige og strategiske. Det siste har med utvikling av virksomheten å gjøre.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil