nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   LEDELSE

Hver fjerde leder får bonus

24 prosent av lederne i bedriftene med norsk eier fikk bonus i fjor.

bilde

Ledere i utenlandsk eide selskap får oftere bonus enn kollegaer i norskeiede.

Det er enda mer vanlig med bonus i bedrifter som er eid av utlendinger. 36 prosent av ledere i slike bedrifter fikk bonus.

 

Flere konkurser

– I mange bransjer ser vi en brytningstid, med stadig sterkere konkurranse fra både etablerte og nye aktører. Å ha oppdaterte, omstillingsdyktige ledere og mellomledere kan være forskjell mellom vekst og konkurs.

Disse er imidlertid en attraktiv vare, og det virker som utenlandske arbeidsgivere jevnt over ser verdien i å tilby de beste betingelsene, sier Audun Ingvartsen. Han leder fagforeningen Lederne, som har fått gjennomført undersøkelsen.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil