nnlogo-emb

FISK   MILJØ   ENERGI   OPPDRETT

Nordnorsk Næring

FISK   MILJØ   ENERGI   OPPDRETT

Nordnorske lakseoppdrettere kan kutte mye CO2

Mer landstrøm i lakseoppdrett kan spare utslipp tilsvarende 180.000 biler.

bilde

Landstrøm til havbrukslokalitetene kan inkludere batterilagring ombord samt lading av hel- og hybridelektriske båter. Illustrasjonen er hentet fra studien til Bellona og ABB

CO2-utslipp på 360.000 tonn kan spares hvert år.
Det hevder ABB og Bellona, som har foretatt en studie sammen.

Utslippskuttet på 360.000 tonn er på landsbasis. Tallene er ikke brutt ned på landsdelsnivå, men seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona sier til Nordnorsk Næring at han tror andelen lokaliteter med landstrøm er lavere i Nordland, Troms og Finnmark enn landsgjennomsnittet.

bilde

Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona mener at potensialet for CO2-kutt ved hjelp av landstrøm er større i Nord-Norge enn landsgjennomsnittet. Foto: Maya Boutroue Vedeld/Bellona

Strømnettet

– Hva dette skyldes er vanskelig å si eksakt. Strømnettet på land er nok noe av forklaringen. I nord er dette ofte dårligere utbygd enn lenger sør. Avstanden fra strømnettet til lokalitetene er nok også ofte lengre. Begge faktorene gjør utbygging av landstrøm mer kostbart, men langt fra umulig, spesielt med offentlig støtte, sier Karlsson-Drangsholt.

Han forteller at en del selskaper de siste årene har begynt å legge planer for elektrifisering. Han tror derfor at bildet vil se veldig annerledes ut om få år, også i nord.

Fire av fem kan kutte

Halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land. Av den halvparten som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater, kan fire av fem forsynes fra strømnettet, ifølge Karlsson-Drangsholt.
– Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak vil CO2-utslippene også øke. For å være rigget for framtiden må næringen kutte utslipp der det er mulig, sier han.

Løsninger

I studien presenterer Bellona og ABB blant annet løsninger med energilagring i batterier og strømtilførsel helt ut på merdkanten. Dette vil muliggjøre helelektrisk drift og ladning av el-båter, hevder de.
– Dette er lavthengende frukter for elektrifisering og utslippskutt, sier Karlsson-Drangsholt.

Han poengterer at landstrøm også vil gi bedre arbeidsmiljø på båter, flåter og merdkanten fordi det fjerner eksos, motorstøy og vibrasjoner.
I tillegg kan elektriske løsninger øke påliteligheten, redusere vedlikeholdsbehovet og gi økonomiske fordeler i et livssyklusperspektiv.

Er tilgjengelig nå

Selv om det er en rivende utvikling innenfor elektrifisering og energilagring med batterier og brenselsceller for både maritime, offshore og landbaserte applikasjoner, baserer studien seg på eksisterende løsninger.
– Løsningene vi presenterer er tilgjengelige nå. Havbruksbedriftene trenger derfor ikke vente på teknologiutvikling for å sette i gang. Løsningene er klare for levering, sier Steffen Waal, administrerende direktør i ABB i Norge.

Synergier ved land­strøm

Steffen Waal i ABB i Norge peker på at bruk av landstrøm kan gi fiskeoppdrettere flere fordeler.

Han peker på at strømkabel til oppdrettsanleggene kan kombineres med kommunikasjonsløsninger til fjernovervåking og landbaserte driftssentraler som kan dekke flere anlegg.
– Elektrifisering kan derved tilrettelegge for effektivisering av driften, sier Waal.

ABB-sjefen ser også gode muligheter for at laks på landstrøm vil kunne skape ny næringsvirksomhet.
– Se hva petroleumssektoren har betydd for utviklingen av leverandørindustrien, landets nest største eksportnæring etter olje og gass. Løsninger for landstrøm og elektrifisering av havbruksnæringen har også et bra potensial i tillegg til et opplagt bidrag til økt bærekraft for havbruksnæringen, sier Waal.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil