nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV

Dragkampen om lakseskatt har begynt

Stortinget bestemte i juni at regjeringen skal utrede en ny lakseskatt. Det var startskuddet for alle påvirkningsagentene.

bilde

Geir Ove Ystmark i NHO-foreningen kjemper mot at fiskeoppdretterne skal beskattes mer. Foto: Sjømat Norge/FHL Siv Dolmen

Stortinget har bedt regjeringen om å nedsette et utvalg som skal utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen.

bilde

Ordfører Ole L. Haugen (Ap) i Nettverk for fjord- og kystkommuner vil ilegge fiskeoppdretterne produksjonsavgift. Foto: Hitra kommune

De to påvirkningsagentene som var først på ballen var Geir Ove Ystmark i NHO-foreningen Sjømat Norge og Hitra-ordfører og Ole L. Haugen (Ap), som i denne sammenheng opptrer som styreleder av Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK), der også nordnorske kommuner er med.

De to har motstridende interesser, men begge gir uttrykk for at de knytter Stortingets utredningspålegg til sitt bryst.

Vil ha lakseavgift

Kystkommunene ønsket seg en produksjonsavgift. Det fikk de ikke. Likevel rykker Haugen ut med påstand om at saken ikke lenger dreier seg om hvorvidt det skal kreves inn vederlag for oppdretternes bruk av sjøen eller ikke, men om hvordan penger skal kreves inn og hvordan de skal fordeles. Han mener det faktum at stortinget vil ha ulike beskatningsformer utredet er bevis for dette. Produksjonsavgift er et av alternativene som vil bli utredet.

Nei til avgift

Ystmark er oppdretternes fremste talsmann. Han vil ikke ha avgift. Han satser på at utredningen skal overbevise om at en hardere skattlegging av oppdretterne vil hindre mulighetene for å skape flere arbeidsplasser og produsere enda mer sjømat. Argumentet er at oppdrettsselskapene trenger kapitalen til å løse de store biologiske problemene næringen har. Med mer skatt får de mindre kapital.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil