nnlogo-emb

FISK   SERVICE   OPPDRETT

Nordnorsk Næring

FISK   SERVICE   OPPDRETT

Siste skrik innenfor brønnbåt

Brønnbåtrederiet Rostein siste vidunder, Ro Fortune, startet i sommer det som blir en travel hverdag i Nord-Norge.

bilde

Her prøvekjører Larsnes Mek Verksted fartøyet – i mai. Foto: Larsnes Mek Verksted

Flere oppdrettsselskap investerer i egne brønnbåter. Likevel kontraherte Rostein den nye båten med en glissen ordrebok for den nye kapasiteten.
– Vi kan ikke drive helt risikofritt. Vi så at kundene kom til å trenge kapasitet, men var usikre på om kundegrunnlaget var godt nok. Det viste seg at det var det, sier viseadministrerende direktør Glen Bradley i Rostein.

bilde

– Det har skjedd en teknologirevolusjon med enorm hastighet, sier Glen Bradley i Rostein AS, som nylig døpte sitt miljø-fyrtårn i Tromsø. Foto: Rostein

Han sier at det ikke først og fremst er avtaleporteføljen som gir trygghet for oppdrag.
– Den største tryggheten vi har er fornøyde kunder. Det gir oss en viktig forutsigbarhet, sier han.

Laksetaxi-sentral

Ro Fortune er det 14. skipet i flåten til Rostein. Båtene driftes på hele spekteret av kontrakter, fra rammeavtaler og langsiktige driftsavtaler til spot-oppdrag og beredskapsavtaler. Det gir et komplisert trafikkmønster, som tre personer administrerer daglig i rederiets laksetaxi-sentral. Laksetaxi-sentral er det interne navnet på denne trafikkonstabel-oppgaven. Den bemannes med to personer i Ålesund og en i Tromsø.

Samme variasjon av avtaler gjelder for Ro Fortune, som i hovedsak kommer til å betjene oppdrettsselskap fra Vestfjorden til Finnmark.

Rostein er størst på brønnbåt i Troms og Finnmark.

Transport dominerer

Bradley fastslår at transport av slaktefisk og smolt er den dominerende delen av brønnbåtenes tjenester, men de utfører også andre tjenester. Viktigst av disse er sortering og splitting.

Liten fisk liker seg bedre sammen med annen liten fisk fremfor store. Ro Fortune kommer derfor, i likhet med søsterskipene sine, til å ta oppdrag med sortering av fisk, der små skilles fra store.

Det skal maks være 2,5 prosent fisk i en merd. (Resten – 97,5 prosent – er da vann.) Brønnbåtene tar oppdraget med å fordele fisken på flere merder når andelen kommer opp i 2,5 prosent. Det er dette de kaller for splitting.
– Hvis det er behov for det, avluser vi fisken samtidig, sier Bradley.

bilde

Brønnbåten Ro Fortune ble kontrahert med slunken ordrebok til denne kapasiteten, men kundene meldt seg fort. Båten kommer i hovedsak til å betjene oppdrettsselskap fra Vestfjorden til Finnmark.

Avlusing

Avlusingen skjer termisk. Det vil si at fisken bades lunket vann. Badetiden er 25 sekunder. Temperaturskjellen mellom sjøvannet og badevannet gjør at lusa slipper tak i fisken. Ved hjelp av sidestrømmer og filtrering blir lusa fanget levende og presset ut i ei lusesuppe. Denne suppa får oppdretteren, som kan levere suppa til ensilering. Slik kan lusa ende opp som dyrefôr.

Bradley fastslår at det er mindre lus i år enn tidligere. Han tror det er fordi de fanget så mye lus i fjor. Det kombinert med alle de forebyggende tiltakene oppdretterne har gjort har ifølge Bradley gitt mye mindre lus enn i 2015 og 2016.

Blanke ark

Bradley forteller at de startet med blanke ark da båten ble designet i samarbeid med Skipskompetanse på Måløy.
– Derfra ble båten bygd opp fra minste pumpe til største kran med fokus på effektivitet, lavt energiforbruk og miljøvennlig drift, sier Bradley.

Bradley mener den nye båten har løsninger som unngår at fisken stresses unødvendig.
– Det har skjedd en teknologirevolusjon med enorm hastighet i Rostein. Vi hadde kanskje ikke klart det samme hvis vi hadde vært i et integrert selskap med større fokus på budsjettstyring og en mer byråkratisk beslutningsprosess, sier Bradley.

Han mener at aktivt eierskap har vært en stor fordel for Rostein.
– Det har gitt oss en enorm evne til å implementere miljøvennlig teknologi, sier han.

Rederiet er eid av Odd Einar Sandøy, som er daglig leder av selskapet. Bradley er styreleder.

Ro Fortune

Byggepris: 300 millioner kroner

Lengde: 84 meter

Tankstørrelse: 3500 kubikkmeter. Kan gå med 500 tonn levende laks

Automatisk tankrensesystem

100 prosent lusfiltrering og UV

Bygget ved Larsnes Mek Verksted utenfor Ålesund, akkurat som sine tre søsterskip

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil