nnlogo-emb

INDUSTRI   HAVBRUK   FISK

Nordnorsk Næring

INDUSTRI   HAVBRUK   FISK

Lønnsomt avfall

Utnyttelse av avskjær fra fiskeindustrien er atskillig mer lønnsomt enn tradisjonell fiskeproduksjon.

bilde

AkvaRen sender lastebiler etter fiskeavfall fra Salten i sør til Honningsvåg i nord. Her fra selskapets produksjonsanlegg på Djupvik ved Lyngenfjorden. Ut fra selskapets lakseensilasje kommer det fôr til pelsdyr og teknisk olje til oppvarming, bio-diesel og gjødsel. Foto: Akva-Ren

Oversikten her omfatter selskap som til sammen solgte for nesten 680 millioner kroner i 2016. Av dette satt de igjen med rundt 87 millioner i resultat før skatt.

De fleste selskapene i oversikten produserer olje av et eller annet slag.

Calanus lager olje av det lille krepsdyret raudåte. Nordic Naturals produserer omega-3-oljer for sluttbrukermarkedet, og har blant annet klart å etablere salg i USA. Det gjør de blant annet gjennom datterselskapet Nordic Pharma, som skryter av at de har det grønneste produksjonsutstyret i verden.

AkvaRen sender lastebiler etter fiskeavfall fra Salten i sør til Honningsvåg i nord.

Aquarius tjente bra selv om selskapet hadde en eksplosjon i en stor tank med sildeavfall med store bygningsmessige skader som resultat. Selskapet lager proteinkonsentrat og fiskeolje fra fiskeavfall. Dette blir igjen ingredienser i fôr til oppdrettsindustrien.

North Capelin Honningsvåg produserer blant annet lodderogn.

Biomarin-industri som utnytter stoffer fra marint liv til helt andre typer produkter enn fiskeprodukter er ikke med i oversikten.

Biprodukter av fisk – 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil