nnlogo-emb

SAMFUNN   SAMFERDSEL

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   SAMFERDSEL

Smartest transport i Nordland

Nordland fylkeskommune vant konkurransen Smartere transport i Norge.

bilde

Adm. dir. NHO Kristin Skogen Lund, Marianne Bahr-Simonsen, Siri Vasshaug og Svein Eggesvik fra Nordland fylkeskommune sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: SD.

Vinnerne er valgt ut av en jury, som har vært ledet av NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Første premie er 50 millioner kroner. Dette får Norland som et bidrag til samferdselsprosjektet sitt. Pengene kommer fra Samferdselsdepartemenetet. De ble delt ut av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Dette gjør Nordland i planen Smartere transport Bodø:

kombinerer kollektivtrafikk, fly og ferge på en svært god måte og har fokus både på person- og godstransport

skisserer en ny og mer sømløs transport, med flere typer transportmidler og bruk av kompleks teknologi

beveger seg utenfor tradisjonelle rammer på en spennende og innovativ måte

fokuserer på individets behov for mobilitet

bidrar til en ny start for en ny bydel

tester ut selvkjørende busser og sammenkoplede kjøretøy

gjør sanntidsdata tilgjengelig for brukerne på deres eget språk

trekker inn befolkningen gjennom et fysisk og virtuelt by-laboratorium

bidrar til en holdningsendring og vil involverer de unge gjennom "gameification"

bidrar til innovasjon og være skalerbart til andre steder i Norge

De andre fire fylkeskommunene vant 12,5 million kroner hver til delprosjekter av hele pakken som ble innsendt. Pengene skal fordeles over en tidsperiode på seks år.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil