nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   FISK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   FISK

Fall i lønnsomheten

De nordnorske tørrfiskprodusentene klarte også i 2016 å øke salgsinntektene, men fikk en alvorlig knekk i lønnsomheten.

bilde

Erling S. Falch i Saga Fisk regner med et lite pluss i 2017, som han beskriver som et middels år for selskapet. Foto: Line Melhus, Saga Fisk

Verst gikk det for Svolvær- selskapet Saga Fisk og John Greger på Røst, et rma som har holdt det gående i snart hundre år og som nå drives av tre brødre. Ifølge DN.no har tørr skprodusenten på Røst slitt med høye lånekostnader, med 10,8 prosent rente på et obligasjonslån på 80 millioner kroner. Sist juli konverterte kreditorene to tredjedeler av lånet til aksjekapital.

Omtrent halvparten av selskapets inntekter kommer fra Italia.

Valutarestriksjoner og økte toll- satser på tørr sk i Nigeria har rammet en del av tørrfisknæringen. Saga sk har solgt mye på dette markedet. Når det gjelder 2017, sier eieren av Saga Fisk, Erling S. Falch, at det er et middels år og at det antakelig blir et lite pluss i regnskapet.

Italia er det største markedet for norsk tørfisk. Her har volumet ligget stille, men prisene har gått litt opp.

Norsk eksport av tørr sk ble i volum redusert med seks prosent fra 2015 til 2016, mens prisene gikk svakt opp. Inntektene til de nordnorske tørrfiskprodusentene (17 selskap) var 1,4 milliarder kroner i 2016. Alt er ikke fra tørfisk, siden noen av dem også leverer andre skeprodukter. Samlet resultat før skatt var 48,2 millioner kroner, mot 123,9 året før.

Tørrfiskprodusentene

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil