nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV

Toppledelser uten kvinner

Fire av Nord-Norges ti største selskap er uten kvinner i styret. To har ingen kvinner i toppledergruppen.

bilde

Sjefen i Nergård AS, Ari Josefsson, mangler kvinner i toppledergruppen sin. Han sier det ikke har stått på viljen.

Det viser en gjennomgang Nordnorsk Næring har foretatt av kvinneinnslaget i selskapstoppen. De 10 største selskapene i Nord-Norge har samlet 23 prosent kvinner i ledergruppen. Også i styrene er det 23 prosent kvinner.

Felles for alle selskapene er at de opererer i ett konkurranseutsatt marked. Alle unntatt ett er privateid.

Mannens domene

De to selskapene som er uten kvinner i toppledelsen er den suksessrike og fremadstormende bygg- og anleggsentreprenøren Consto og fiskeriselskapet Nergård. Begge har hovedkontor i Tromsø.
– Det har ikke stått på viljen, sier Ari Josefsson, som ble ny konsernsjef etter Tommy Torvanger i februar.

Josefsson forteller at alle lederne også i konsernets anlegg er menn.
– Det har vært vanskelig å rekruttere kvinnelige ledere i hvitfisknæringen, sier han.

Hele fire av styrene i disse store selskapene er uten kvinner.

Nergård har heller ingen kvinner i styret. Også styrene i Consto, LNS og Nordlaks er uten kvinner.

Andre bedrifter

Kvinneinnslaget i de styrende organene i Nord-Norges største selskap skiller seg ikke mye fra det som er vanlig i toppene av de fleste bedrifter i landsdelen.

I Finnmark, som har de mest likestilte styrene blant aksjeselskapene, er 22,6 prosent kvinner, ifølge SSB. Tilsvarende for Toms og Nordland er 20,2 og 19,6 prosent. På landsbasis er andelen 18,4 %.

Også når det gjelder toppledere i aksjeselskap er Finnmark mest likestilt. 18,8 posent av topplederne i fylkets aksjeselskap er kvinner. I Nordland og Troms er andelen 18,1 prosent og 17,8 prosent. På landsbasis er andelen 16,2 %.

Disse kvinnene sitter på toppen

Torghatten ASA

bilde

Økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll Foto: Torghatten

bilde

Direktør for kvalitet og HR May Kristin Salberg. Foto: Torghatten

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Hovedkontor i Brønnøysund, Nordland.

Toppledergruppa

Har 7 personer i toppledelsen. 2 av disse er kvinner. De to er: Økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll og Direktør for kvalitet og HR May Kristin Salberg

Styret

Styret består av 8 medlemmer. 3 av disse er kvinner. De er Lise Andrea Dahl Karlsen, Audhild Bang Rande og Monica Bjørnøy. Karlsen er nestleder i styret.

Widerøe

bilde

Direktør for informasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll. Foto: Widerøe

Widerøe er et flykonsern. Hovedkontor i Bodø.

Toppledergruppa

Hovedkontoret ligger i Rana.

Har 8 personer i toppledelsen. Eneste kvinne er Silje Brandvoll. Hun er direktør for informasjon og samfunnskontakt.

Styret

1 av 10 styremedlemmer er kvinner. Det er Anne-Mari Sundal Bøe.

Consto

Consto er en bygg- og anleggsentreprenør. Hovedkontor i Tromsø.

Toppledergruppa

3 personer sitter i konsernledergruppen. Ingen av dem er kvinner. Kommunikasjonssjefen er en av de tre. Fra september overtar Lena Glosmeyer Fangel denne posisjonen.

Styret

Styret har 7 styremedlemmer. Ingen er kvinner.

Troms Kraft AS

bilde

Risk manager Hanne May Grønli. Foto: Troms Kraft

Troms Kraft produserer og distribuerer kraft. Hovedkontor i Tromsø.

Toppledergruppa

Risk manager Hanne May Grønli er eneste kvinnelige medlem av konsernledergruppen på 7 personer.

Styret

Styret består av 7 medlemmer. 3 av disse er kvinner. De tre er Kristin Bjella (nestleder), Mai-Lill Ibsen og Anita Foshaug (ansattevalgt).

Coop Nord SA

bilde

Medlems- og markedssjef Marit Hemmingsen. Foto: Coop

bilde

Eiendomssjef Beate Németh. Foto: Coop

bilde

HR-sjef Bente Lorentzen. Foto: Coop

Coop Nord selger dagligvarer og byggevarer. Hovedkontoret er i Tromsø.

Toppledergruppa

3 av 6 personer i toppledelsen er kvinner. De tre er: Medlems- og markedssjef Marit Hemmingsen, Eiendomssjef Beate Németh og HR-sjef Bente Lorentzen.

Styret

Styret har 9 medlemmer. 3 av dem er kvinner. De tre er Hege Pedersen, Grete Nyborg Rolandsen og Liv Bjørndal (ansattevalgt).

Hurtigruten AS

bilde

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør. Alle foto: Ørjan Bertelsen/Hurtigruten

bilde

Asta Lassesen, kommersiell direktør.

bilde

Marit Finanger, konserndirektør personal og organisasjonsutvikling.

Driver rutetransport og cruisetrafikk. Hovedkontoret er i Tromsø.

Toppledergruppa

Har 7 personer i konsernledelsen. 3 av dem er kvinner. De tre er: Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør, Asta Lassesen, kommersiell direktør og Marit Finanger, konserndirektør personal og organisasjonsutvikling.

Styret

Styret har 7 medlemmer. 2 av dem er kvinner. De to er Helene Jebsen Anker, Regina Mari Aasli Paulsen. Kommersiell direktør er Asta Lassesen.

Sparebank 1 Nord-Norge

bilde

Liv B. Ulriksen, konserndirektør for kreditt og risikostyring. Foto: Sparebank 1 Nord-Norge

bilde

Trude Glad, konserndirektør Helgeland og Salten. Foto: Sparebank 1 Nord-Norge

Selger bank- og finanstjenester. Hovedkontoret er i Tromsø.

Toppledergruppa

2 av 10 personer i konsernledelsen er kvinner. De to er: Liv B. Ulriksen, konserndirektør for kreditt og risikostyring og Trude Glad, konserndirektør Helgeland og Salten.

Styret

Styret har 9 medlemmer. 4 av dem er kvinner. De fire er Kjersti Terese Stormo, Sonja Djønne, Ingvild Myhre og Vivi Ann Pedersen (ansattevalgt).

Leonhard Nilsen & Sønner (LNS)

bilde

Stabssjef Åse Mette Spjelkavik Foto: LNS

bilde

Prosjektdirektør Nord Ann Pedersen. Foto: LNS

LNS er anleggsentreprenør. Hovedkontoret er i Andøy kommune i Nordland.

Toppledergruppa

Ledelsen består av 8 personer. 2 av dem er kvinner. De to er: Stabssjef Åse Mette Spjelkavik og Prosjektdirektør Nord Ann Pedersen.

Styret

Styret har 4 medlemmer, alle er menn.

Nordlaks

bilde

Merete Kristiansen, kommersiell direktør Foto: Nordlaks

Driver fiskeoppdrett. Hovedkontoret ligger i Stokmarknes, Nordland.

Toppledergruppa

4 personer i ledergruppen. En av dem er kvinne. Det er Merete Kristiansen. Hun er kommersiell direktør.

Styret

Styret i selskapet på topp, Bergs Holding, består av hovedeieren Inge Berg. Styret i det viktigste operative selskapet, Nordlaks Oppdrett, består av 3 personer. Ingen av dem er kvinner.

Nergård AS

Nergård driver fiske, fiskeforedling og salg. Datterbedriften Nergård Havfiske er Norges nest største trålerrederi. Hovedkontor i Tromsø.

Toppledergruppa

Toppledelsen består av tre personer. Ingen av dem er kvinner.

Styret

Styret består av 5 personer, ingen av dem er kvinner.

Nordnorske datterselskap der den strategiske ledelsen ikke ligger i Nord-Norge

Biomar AS

Biomar produserer fôr til havbruksnæringen.

Den norske biten av danskeide Biomar styres fra Trondheim. Ledelsen til den nordnorske datterbedriften holder til ved selskapets produksjonsanlegg på Myre i Vesterålen, Nordland.

Lederen av virksomheten på Myre er en mann. Ingen av Myre-selskapets 5 styremedlemmer er kvinner.

Asko Nord

bilde

Grete Ovanger, direktør i Asko Nord. Foto: Asko Nord

Selskapet styres fra Østlandet. Ledelsen til den nordnorske datterbedriften holder til i Tromsø.

Toppsjefen for den nordnorske datterbedriften er Grete Ovanger. 3 andre ledere er menn. Altså er 1 av 4 kvinner. Det nordnorske datterselskapet har 4 styremedlemmer hvorav ett er kvinne. Det er Sunniva Berglund Skogan.

Asko Nord leverer varer til dagligvare- og serveringsbransjen.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil