nnlogo-emb

REISELIV   TYPISK NORD-NORGE

Nordnorsk Næring

REISELIV   TYPISK NORD-NORGE

TYPISK NORD-NORGE

Interessante tall og grafer for Nord-Norge

bilde

Hurtigrutens inntekter er omtrent på samme nivå som inntektene til hele det nordnorske reiselivet samlet (de fleste kjedehotellene ikke medregnet).

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 411 90 782

Oddfrid Inderhaug

Markedskonsulent

Tlf. 938 73 312

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 414 95 448

GRAFISK PROD. / WEB

Viggo Danielsen

Produksjonsansvarlig

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil