nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   FISKEOPPDRETT

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   FISKEOPPDRETT

Nordnorsk Stamfisk er størst

Nordnorsk Stamfisk er den største oppdretteren av stamfisk blant de nordnorske selskapene i bransjen.

bilde

Det produserer stadig mer settefisk i Nord-Norge. Foto: Fiskeridirektoratet

Det viser regnskapene fra 2016. Se tabell.

Stamfisk-/smoltselskapene hadde som resten av næringen en kraftig omsetningsøkning og bedring av resultat fra 2015 til 2016.

Det er 24 av dem og de omsatte for 1,6 milliarder kroner. Det er 35 prosent mer enn året før. 24 prosent av omsetningen kunne bokføres som resultat før skatt.

Tabellen undervurderer omfanget av smolt-/stamfiskproduksjon fordi store anlegg som SalMar Nords kjempeanlegg på Senja – Troms Stamfiskstasjon – ikke kom ordentlig i gang for i 2017. Det samme gjelder Cermaqs store anlegg i Steigen, Nordland, som åpnet i oktober 2016. Dette selskapet er dessuten ikke skilt ut som selvstendig selskap med offentlig tilgjengelig regnskap.

Tabellen over yngel klekket i Nord-Norge viser en sterk økning fra 2014. Det samme viser oversikten over verdien av solgt smolt/settefisk.

Stamfisk/smolt i Nord-Norge – 10 største 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil