nnlogo-emb

OLJE OG ENERGI   INDUSTRI

Nordnorsk Næring

OLJE OG ENERGI   INDUSTRI

Nordnorsk teknologi skal øke utvinningen

Norskutviklet digital teknologi skal bidra til økt utvinning fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

bilde

Seismikk på Johan Castberg-feltet Illustrasjon: Equinor

Equinor (tidligere Statoil) har tildelt Alcatel Submarine Networks kontrakt for Permanent reservoarmonitorering (PRM), som igjen har tildelt en større underleveranse til Nexans Norway AS.

bilde

Knut Gjertsen i Equinor fastslår at Nexans Norway skal levere subsea-kabler, som skal bygges ved deres fabrikk i Rognan. Foto: Equinor

– PRM er en sentral del i digitaliseringsstrategien for Johan Castberg, og vil være et viktig verktøy for å øke utvinningsgraden fra Johan Castberg, sier direktør for Johan Castberg-prosjektet, Knut Gjertsen.

Han sier at kontrakten er en utøvelse av en opsjon av rammeavtale for PRM inngått med Alcatel i forbindelse med tilsvarende kontraktsinngåelse for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen i januar i år.

Delt prosjektledelse

Gjertsen fastslår at Johan Castberg og Johan Sverdrup vil dele prosjektledelse for PRM. Det skal bidra til synergier og besparelser.

Johan Sverdrup og Johan Castberg er ifølge Gjertsen de første feltene i verden hvor dette installeres før produksjonsoppstart.

Subsea-kabler

Nexans Norway skal levere subsea-kabler, som skal bygges ved deres fabrikk i Rognan. Dette er ifølge Gjertsen en viktig kontrakt for den nord-norske leverandørindustrien.

Equinors gjennomsnittlige utvinningsgrad på feltene på norsk sokkel er i verdenstoppen. Gjertsen forteller at de forventer å oppnå i gjennomsnitt 50 % med felt som er i produksjon og godkjent for utbygging per i dag.
– Vi har likevel en IOR-ambisjon på 60% for oljefeltene, skriver han på Equinors hjemmeside.

Les også:

Dette er PRM

bilde

PRM går ut på at seismiske sensorer installeres permanent på havbunnen, forklarer Benedicte Nordang i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland

Det forklarer Benedicte Nordang. Hun er leder for subsea på Johan Castberg

Dette vil gi hyppigere og bedre seismiske bilder av endringer i reservoaret.

Denne type data har ifølge Nordang et stort potensial når det gjelder visualisering, modellering og etter hvert også prediktive analyser.

Hun poengterer at både mengden og kvaliteten på informasjon fra dette systemet vil bli sentral i Equinors planer for bruk av digital teknologi på Johan Castberg-feltet.

Enorme mengder kabler

- Mer enn 200 kilometer med fiberoptiske seismiske kabler og 3700 sensorer skal legges på havbunnen på Johan Castberg-feltet. Kablene vil begynne å levere data før feltets oppstart i 2022. Det vil gi informasjon om reservoarene før produksjonen starter.

– Dette vil gi økt presisjon i brønnplasseringer og hjelpe med å styre produksjon og injeksjon. Dette er viktig for å øke utvinningsgraden, sier Nordang.

Johan Castberg-feltet

Forventede utvinnbare ressurser for Johan Castberg er 450-650 millioner fat. Planlagt oppstart er i 2022.
Partnerskapet består av Equinor (operatør) (50%), Eni Norge (30%) og Petoro (20%).

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil