nnlogo-emb

SAMFUNN   FISK   MILJØ

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISK   MILJØ

Fiskere som syndere og ryddemannskap

Fiskerne forurenser havet med plast, men kan også bidra til å rense havet for denne forurensingen. Det mener forsker Ingeborg G. Hallanger ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

bilde

Forskeren Ingeborg G. Hallanger ved Norsk Polarinstitutt mener at fiskerne kan bli en del av løsningen på den voksende plastforurensingen av havet. Foto: Redningsselskapet. (Foto innfelt: Norsk Polarinstitutt.)

Polarinstituttet undersøker utbredelsen av plast i de arktiske farvannene. Som indikator bruker de ikke fisk, men havhesten, som lever av fisk og fiskeslo. Havhesten flyr ute på havet mesteparten av tiden når den ikke hekker.

Hallanger peker på at det er stor aktivitet i havet fra Lofoten og nordover, både av fiskebåter og annen skipsfart. Fra denne aktiviteten blir det mye plastavfall.

Må tilrettelegges

– Jeg tror mange fiskere ønsker å gjøre noe med plastforurensingen, men møter problemer når de tar med seg avfall til havnene, sier Hallanger.

Hun mener at det må tilrettelegges for at fiskerne enkelt kan få levert eget søppel og eierløst søppel de har tatt opp fra havet. I dag er det tungvint, og de kan risikere å bli ilagt økonomisk belastning når de tar med seg søppel. Da er det lett at avfallet forsvinner på sjøen.

En fisker-oppgave

Hallanger sier at fiske og skipsfarts industrien er hovedkilden til forsøpling av havet i nord, , men at de også kan bli en viktig del av løsningen.
– Det må gjøres lettere for fiskerne å bli en del av løsningen. Hvis det blir enkelt for fiskebåtene å levere fra seg avfall, vil vi få en holdningsendring der fiskerne tar med seg søppel inn til land, sier Hallanger.

Hallanger viser til at det er foreslått å tråle opp søppel fra havbunnen, men hun poengterer at da tråler man opp alt annet liv også.
– Da er det bedre at fiskerne som likevel tråler tar vare på og får levert bifangsten av søppel på forsvarlig vis. Det vil være mer skånsomt for livet i havet, sier hun.

Les mer om:

bilde
bilde

PLAST I SJØEN: Grafikken viser nøkkelfunn fra den nyeste forskningen om plastforurensning av verdenshavet. Grafikk: eunomia

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil