nnlogo-emb

SAMFUNN

Nordnorsk Næring

SAMFUNN

Hvor farlig er plasten i havet?

Havet er i ferd med å bli svært forurenset av plast. Nå skal forskerne finne ut hvor farlig det er.

bilde

Forsker Tanja Kögel i Havforskningsinstituttet fikk i midten av juni på plass laboratoriet hun trenger for å undersøke hvor mye mikroplast det er i havet. Finner hun mye mikroplast, blir neste spørsmål hvor farlig det er. Foto: Charlotte Muri/Havforskningsinstituttet

Om 30 år kan det være like mye plastavfall som fisk i havet. Det budskapet fra verdens forskere kom Ingeborg G. Hallanger fra Norsk Polarinstitutt i Tromsø med på årsmøtet til Norges Råfisklag i slutten av mai.

Hun fortalte at menneskene på jorden bruker 1 million plastflasker og to millioner plastposer hvert minutt. Hun fastslo også at innpakking av produkter i plast er den del av plastproduksjonen som øker mest. I Europa utgjør dette 40 prosent av den totale plastproduksjonen.

bilde

Forskeren Ingeborg G. Hallanger ved Norsk Polarinstitutt mener at fiskerne kan bli en del av løsningen på den voksende plastforurensingen av havet. Foto: Norsk Polarinstitutt

Hvor farlig?

Hallanger fastslår overfor Nordnorsk Næring at forskerne ikke er sikre på i hvor stort omfang fisken får i seg plast og dermed heller ikke om det er et problem med plast i fisken.
– Det er funnet plast i magen på torsk i Bergens-området, men ikke i Nord-Norge. Omfanget er vanskelig å fastslå, sier hun.

Hun fastslår at det potensielt farligste er mikro- og nanoplast. All plast i havet brytes ned til stadig mindre biter og blir til slutt nanoplast. Da er den så liten at den kan trenge inn overalt i kroppen og skade indre organer, også hjernen på mennesker og dyr.

Havforskningsinstituttet fikk i juni på plass utstyr for å forsøke å finne ut i hvilken grad fisken er infisert med mikro- og nanoplast.

Leter etter svar

Forskeren Tanja Kögel ved Havforskningsinstituttet sier at de vet at plastpartikler forekommer i fisken, men at det er et stort behov for å få omfanget kvantifisert med realistiske sammenhenger. Det krever mange observasjonsstudier.
– Det er en oppfatning i befolkningen at sjømat er særlig eksponert for dette. Denne oppfatningen kan være riktig, men den kan også være feil. Estimatene av plast i havet spriker voldsomt, sier Kögel.
(Som et apropos peker hun på at det ikke finnes noen estimater for utbredelsen av plastpartikler i landjorda.)

Kögel håper på å få resultater av forskningen i løpet av 2019, men hun regner med å få noen resultater også i år.

Mer i nord?

Kögel sier det er en hypotese at nordlige farvann er ekstra utsatt for plastforurensning blant annet fordi Golfstrømmen transporterer plasten fra sør til nord. I nord dukker den varme strømmen nedover mot havbunnen og drar med seg plasten ned.
– Det er lite data på dette, så det er en hypotese som venter på å bli bekreftet eller avkreftet, sier hun.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil