nnlogo-emb

INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Nordnorsk Næring

INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Stor delegasjon til oljemessen

Nordnorsk industri er bredt representert med optimister på oljemessen (ONS) i Stavanger denne uken.

bilde

Kjell Giæver i Petroarctic forteller at det en optimistisk gjeng fra Nord-Norge som skal delta på oljemessen i Stavanger. Foto: Petro Arctic

150 delegater fra 60 nordnorske virksomheter reiser til den viktige messen for å presentere seg og knytte kontakter.

Det nordnorske laget er bredt sammensatt og består av leverandørindustrien, kunnskapsmiljøene og petroleums-hubbene i nord.

Stor optimisme

- Igjen opplever vi stor optimisme og interesse for Norges viktigste møteplass for olje- og gassnæringen. Vi er både stolt og glad for at så mange nordnorske bedrifter og aktører bruker tid og ressurser på å delta på oljemessen, sier Kjell Giæver, leder for Petro Arctic og leder for styringsgruppen til Xplore North.

Knytter kontakter

For de nordnorske delegatene er oljemessen en fin arena for å bygge nye relasjoner til petroleumsmiljøene i inn og utland.

- Erfaringene fra tidligere år viser at de nordnorske delegatene både gjør avtaler og knytter viktige kontakter gjennom uken i Stavanger. Vi har gjort alt vi kan, og vil gjøre alt vi kan, for at de bedriftene som er med får et godt utbytte fra årets deltakelse på ONS, sier Giæver.

Attraktiv landsdel

De nordnorske delegatene kan se frem til et tett program den kommende uken. Tirsdag arrangerer Nordnorsk Petroleumsråd og Petro Arctic frokostseminar med innslag fra en rekke nordnorske aktører. Gjennom uken blir det Speakers Corner på den nordnorske standen og en rekke møter med bedrifter og deltakere på messen. Også i år kommer det tradisjonelle Nord-Norge teltet opp på messeområdet i Stavanger.

- Mange av de store energireservene ligger i nord; både olje, gass og de fornybare ressursene. Det er derfor stor interesse for de aktivitetene som finner sted på den nordnorske standen gjennom hele uken. Tilstedeværelsen på ONS er et teamarbeid hvor mange har bidratt, men vi ønsker å rette en spesiell takk til de nordnorske fylkeskommunene for deres bidrag, sier Giæver.

Bedriftenes målsetting

Den nordnorske delegasjonen klare målsettinger med deltakelsen i Stavanger, sier Willy Ørnebakk, leder for Nordnorsk Petroleumsråd og fylkesrådsleder Troms fylkeskommune.

Nordnorsk Petroleumsråd består av en politisk representant fra hver fylkeskommune og inntil 4 kommuner fra hvert fylke, samt observatører fra universitet, leverandørindustri og petroleumsselskap.
- Vi håper årets oljemesse kan bidra til at leverandørindustrien og kunnskapsmiljøene i Nord-Norge kommer i dialog med de nasjonale og internasjonale aktørene som opererer på norsk sokkel. Det vil være viktig for å sikre fremtidig verdiskaping til landsdelen, sier Ørnebakk.

Han sier det er fortsatt stor interesse for de energireservene som befinner seg utenfor Nord-Norge.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil