nnlogo-emb

REISELIV   LEDELSE   MARKEDSFØRING   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

REISELIV   LEDELSE   MARKEDSFØRING   NYTT OG NYTTIG

Den menneskelige faktor

Den menneskelige faktor er avgjørende når u skal selge en opplevelse. Jim Eide i Event Group forteller hvordan han bruker dette effektfullt.

bilde

Felles aktiviteter, som en padletur ved Vågakallen, kan spleise kolleger enda mer sammen. Foto: Event Group

Du og kollegaer reiser bort for å jobbe med virksomhetens strategi og tørre tall. Eller dere skal på en motivasjonstur. Det er de samme menneskelige faktorer som gjelder for at en slik investering skal lønne seg for arbeidsgiver.

Jim Eide og hans tolv ansatte i Event Group, med hovedkontor i Svolvær, er blant de som har hatt størst suksess med å arrangere motivasjonsturer i inn- og utland.

Selskapet har vokst mye gjennom flere år, og hadde omsetningsrekord i fjor på 15 millioner kroner netto. Kundelisten teller nå nesten 6000 virksomheter, ifølge Eide.

bilde

Jim Eide i Event Lofoten har tatt på seg den gamle høvedmannens klesutrustning for å gjøre det lettere for gjestene å leve seg inn i hvordan det var å være fisker på Lofoten i bestefars tid. Foto: Event Group

Kursendring

Eide ser en dreining i at næringslivet er opptatt av rykte og renomme, og vil investere i opplevelser i eget land i større grad enn tidligere.

Likevel har Event Group etablert egen tilstedeværelse og samarbeidspartnere i flere utenlandsdestinasjoner for å sikre gjensalg med kundene i et lengre perspektiv.
– Vi har etablert tilbud i utlandet fordi kunder år om annet vil til utlandet etter mange turer i Norge, sier Eide.

Nordlendinger ønsker seg derimot reise til andre steder enn nabokommunen, for eksempel til Dubai og Abu Dhabi.

Vær bevisst

– Ledelsen må være bevisst på hva den vil ha ut av en tur, sier Eide.

Han sier at hans jobb er å sette i sving menneskelige mekanismer som gjør at deltakerne åpner seg slik at virksomheten oppnår det som er hensikten med turen, enten det er motivasjon og inspirasjon eller det er et stykke konkret arbeid som skal utføres, som for eksempel å legge en strategiplan.
– I begge tilfeller er det de samme mekanismer som settes i sving, de som åpner sinnet til å gi av seg selv, sier Eide.

Forberedelser

Han forteller at det viktigste de gjør før reisen begynner er å kartlegge bedriften og de som skal delta. Det handler om alder, fysikk, kjønnssammensetning, utdannelse, bakgrunn og preferanser og vaner.
– Hensikten er å kunne skreddersy et opplegg som er tilpasset kundens ønsker, behov og forventninger, sier Eide.

Han sier at organiseringen også er viktig for hvordan man mikser de ansatte og tvinger dem sammen i «nye» grupper. Det skaper friksjon og utfordringer når slike sammensatte team skal løse utfordringer på tvers av ulikhetene i teamet.

Ytterligere effekt kan oppnås gjennom konkurranse med premie til vinnerlaget basert på fysiske og teoretiske oppgaver i løpet av oppholdet.

Eide sier de sparrer lenge fram og tilbake med virksomheten før de får klarhet i hva ledelsen har av ambisjoner og på den måten kan lage en skreddersøm.

På tur

I januar dro byggeselskapet Teft Gruppen AS på Leknes med mange av sine ansatte. Dubai passet godt for et byggefirma. Emiratet har 25 prosent av verdens krankapasitet.

Det er med andre ord fullt kjør på byggefronten. Og arkitekturen og bygningskulturen er svært forskjellig fra den norske. Det fastslår daglig leder Torbjørn H. Pedersen. Han forteller at de feiret selskapets 70-års jubileum.
– Vi ønsket å få en opplevelse av området, også kulturelt og religiøst, og at det ble satt inn i en helhet og sammenheng. Det fikk vi innfridd på en god måte. Jeg har et inntrykk av at dette ble en spennende og minnerik opplevelse for de som var med, sier Pedersen.

De nævan som jeg husker fra min bestefar har satt spor i meg, og dette er essensen i hva som formidles.

Han sier det var fascinerende, på godt og vondt, å besiktige byggeplasser og arkitektur som var så ulikt det de er vant til.
– Det gir ekstra stimuli å legge møter som blant annet strategisamlinger til en utenforliggende destinasjon. Destinasjonen må velges ut fra hva som er kundens målsetting. Dubai passer ikke alle bransjer, sier Eide.

Ansatte må utfordres

Event Groups folk er hele tiden sammen med kunden under oppholdet.
– Ved ankomst stråler deltakerne av forventninger, men vi er tydelige på at det ligger forventning motsatt vei også – om engasjement, interesse og innsats, sier Eide.

Han mener at ledere er litt redde for å utfordre sine ansatte i å yte og by på seg selv i slike sammenhenger selv om bedriften har investert høye summer per hode.
– Lederne må tørre å utfordre sine ansatte. Vi er konsulenter og rådgivere i så måte og bistår bedriftene i praksis gjennom vår teknikk og metode for å få den enkelte deltaker til å sette et fotavtrykk ved å by på seg selv, sier Eide.

Opplevelsen

– Vi bygger opplevelse basert på det eksistensielle, kulturelle og historiske fra hver destinasjon. Gjennom rollespill og teater med tidsriktig uniformer og bekledning, øker vi verdien gjennom av formidlingen.

Eide sier dette åpner kundens sanser.
– Dette er verdifullt også for våre ansatte og selskapets kommersielle verdi, men vi må utføre det med hjertet, sier han.

Kunder som kommer til Lofoten får høre historien om Eides bestefar, som rodde fiske fra Helgeland til Lofoten 60 år på rad.
– De nævan som jeg husker fra min bestefar har satt spor i meg, og dette er essensen i hva som formidles.

Han sier at historien om fiske vinterstid langs Nord-Norge er ukjent for mange, men at alle vil høre mer om det når de vet at det har dannet grunnlag for nasjonen Norge.
– Da skapes en større identitet og stolthet for hva våre forfedre har bygd opp sier Eide.

Han mener at autensiteten gjør at folk åpner sansene sine og at folk med åpne sanser klarer å absorbere mer.

Etterfølgende konkurranser eller teater deltakerne selv spiller skaper energi og innsats.
– Dette gir en mereffekt for virksomheten enten hovedmålet er konkret utbytte av møter eller motivasjon til ansatte, som på kjøpet får et varig minne på en helt annen måte enn et overfladisk opplegg, sier Eide.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil