nnlogo-emb

SAMFUNN   FORVALTNING

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FORVALTNING

Kvinneflertall i sykehusenes ledergruppe

Det er mye tettere med kvinner i toppledelsen av Nord-Norges fire store sykehus og hos deres eierselskap, Helse Nord enn det er i næringslivet.

bilde

Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset har kvinner på 8 av de 11 taburettene i ledergruppa – inklusiv henne selv. Hun sier likevel at kjønn ikke er noen avgjørende faktor for hvem som får en lederstilling. Foto: Finnmarkssykehuset

I toppledelsen er kvinner i flertall. 59 % er kvinner. I styrene er 47 prosent kvinner.

Sykehusene er store, krevende organisasjoner med svært mange høyt utdannede mennesker. Til sammen jobber det 19.000 personer i dette sykehussystemet, ifølge opplysninger fra Helse Nord.

Tre av fem de toppsjefene er kvinner. En av dem er Eva Håheim Pedersen, som ble sjef for Finnmarkssykehuset i 2016. På dette sykehuset er 8 av 11 personer i toppledergruppa kvinner.

Pedersen sier at foretaksledelsen stort sett har hatt samme kjønnsfordeling over lang tid, også før hun tiltrådte som administrerende direktør.
– Vår lederrekrutteringspolitikk er å ansette den beste kandidaten ut fra de kvalifikasjonene som stillingen krever. Kjønn er ingen avgjørende faktor. Beslutninger tas ut fra de fakta og vurderinger som er fremlagt i saksgrunnlaget til saken, sier Pedersen.

Helse Nord

bilde

Hilde Rolandsen, eierdirektør. Alle foto: Helse Nord

bilde

Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør

bilde

Anne May Knudsen, konstituert kommunikasjonsdirektør

bilde

Karin Paulke, stabsdirektør

Helse Nord eier de fire nordnorske sykehusene som vi presenterer her. Hovedkontoret ligger i Bodø.

Toppledergruppa

Toppledelsen i Helse Nord består av 7 personer. 4 av dem er kvinner. Disse er: Hilde Rolandsen, eierdirektør, Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør, Anne May Knudsen, konstituert kommunikasjonsdirektør og Karin Paulke, stabsdirektør.

Styret

5 av 9 styrerepresentanter er kvinner.

Helgelandssykehuset HF

bilde

Hulda Gunnlaugsdottir, adm. direktør. Alle foto: Helgelandssykehuset

bilde

Beate Aspdal, enhetsdirektør Mo

bilde

Rachel Berg, enhetsdirektør Sandnessjøen

bilde

Tanja Pedersen, enhetsdirektør Mosjøen

Toppledergruppa

Hovedkontoret ligger i Rana.

Ledergruppen består av 6 personer. 4 av dem er kvinner, inklusiv toppsjefen. Disse er: Hulda Gunnlaugsdottir, adm. direktør, Beate Aspdal, enhetsdirektør Mo, Rachel Berg, enhetsdirektør Sandnessjøen og Tanja Pedersen, enhetsdirektør Mosjøen.

Styret

Styret består av 11 medlemmer, hvorav 4 er kvinner.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

bilde

Marit Lind, konstituert adm. direktør. Alle foto: UNN

bilde

Kate Myräng, klinikksjef

bilde

Eva-Hanne Hansen, klinikksjef

bilde

Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef

bilde

Elin Gullhav, konstituert kvalitets- og utviklingssjef

bilde

Gøril Bertheussen, stabssjef

bilde

Gina M. Johansen, driftsleder UNN Harstad

bilde

Gry Andersen, driftsleder Narvik

Hovedkontoret ligger i Tromsø

Toppledergruppa

Toppledelsen består av 16 personer. 8 av dem er kvinner. Sykehusets 9 klinikksjefer er med i toppledelsen. Bare 2 klinikksjefer er kvinner. Toppsjefen er kvinne. Det er Marit Lind. Både hun og viseadministrerende direktør er konstituert i stillingen i påvente av permanente ledere. De 8 lederkvinnene er:

Marit Lind, konstituert adm. direktør, Kate Myräng, klinikksjef, Eva-Hanne Hansen, klinikksjef, Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef, Elin Gullhav, konstituert kvalitets- og utviklingssjef, Gøril Bertheussen, stabssjef, Gina M. Johansen, driftsleder UNN Harstad og Gry Andersen, driftsleder Narvik.

Styret

13 styremedlemmer (pluss en observatør i styret). 6 av de 13 er kvinner.

Finnmarkssykehuset HF

bilde

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør.

bilde

Inger Lise Balandin, klinikksjef

bilde

Vivi Brenden Bech, klinikksjef

bilde

Rita Jørgensen, klinikksjef

bilde

Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef

bilde

Beate Juliussen, administrasjonssjef

bilde

Lena Elisabeth Nielsen, HR-sjef

bilde

Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef. Alle foto: Finnmarkssykehuset

Hovedkontoret ligger i Hammerfest

Toppledergruppa

Ledergruppen har 11 medlemmer. 8 er kvinner inklusiv topplederen Eva Håheim Pedersen.

De ni kvinnelige lederne er:
Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør, Inger Lise Balandin, klinikksjef, Vivi Brenden Bech, klinikksjef, Rita Jørgensen, klinikksjef, Anne Grethe Olsen, kvalitets- og utviklingssjef, Beate Juliussen, administrasjonssjef, Lena Elisabeth Nielsen, HR-sjef og Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef.

Styret

7 styremedlemmer, hvorav 3 er kvinner.

Nordlandssykehuset HF

bilde

Beate Sørslett, medisinsk direktør

bilde

Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef

bilde

Gro-Marith Villadsen (konstituert), klinikksjef

bilde

Lill Angelsen (konstituert), klinikksjef

bilde

Olaug Kråkmo, klinikksjef

bilde

Trude Grønlund, klinikksjef

bilde

Gro Ankill, administrasjonssjef

bilde

Marit Barosen, økonomisjef

bilde

Liss Janne Eberg, HR-sjef

bilde

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef

bilde

Nina Jamissen, klinikksjef. Alle foto: Nordlandssykehuset

Hovedkontoret ligger i Bodø

Toppledergruppa

Nordlandssykehuset har ikke en egen gruppe de betrakter som toppledelse. Direktøren avholder to ulike ledermøter hver 14. dag. Det ene er med medisinsk direktør og klinikksjefene. Det andre er med 20 personer. De 20 er foruten direktøren sykehusets 8 klinikksjefer, 9 stabsledere, medisinsk direktør og en fagsjef.

5 av 8 klinikksjefer er kvinner. 6 av de andre er kvinner. (Direktøren er mann.)

Til sammen er altså 11 av 20 personer kvinner. De 11 er:
Beate Sørslett, medisinsk direktør, Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef, Gro-Marith Villadsen (konstituert), klinikksjef, Lill Angelsen (konstituert), klinikksjef, Olaug Kråkmo, klinikksjef, Trude Grønlund, klinikksjef, Gro Ankill, administrasjonssjef, Marit Barosen, økonomisjef, Liss Janne Eberg, HR-sjef, Randi Angelsen, kommunikasjonssjef og Nina Jamissen, klinikksjef.

Styret

11 styremedlemmer, hvorav 6 er kvinner.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil