nnlogo-emb

FISK   INDUSTRI   OPPDRETT

Nordnorsk Næring

FISK   INDUSTRI   OPPDRETT

JM Hansen vokser kraftig

Elektro-selskapet JM Hansen har ønsket å vokse. Og har fått det til. Inntektene til har steget kraftig de siste årene.

bilde

Stadig flere fiskeoppdrettere erstatter dieselaggregatene med landstrøm. Dette voksende markedet har JM Hansen ambisjoner å ta sin bit av. Illustrasjonen er fra JM Hansen.

Kjerneområdet til det Tromsø-baserte selskapet er elektro og elektronikk om bord i båter, men det har også vokst seg inn i havbruk. Lederen av Maritim-delen av virksomheten, Knut Andreassen, forteller at de også satser på havneanlegg.

Radarer, styringssystemer og elektroanlegg på båter er kjerneprodukter for selskapet, som er totalleverandør av maritim elektronikk. Selskapet leverer og monterer. Mye av programmeringen selskapet foretar ved levering av ulike databaserte systemer er skreddersøm for kunden.

Selskapet driver også med produktutvikling rettet mot ulike områder, bl.a. havbruk. Oksygenmåling i merder er et eksempel på dette.
– Vi har en spennende produktutvikling. Nå er vi i sluttfasen av utvikling av nivåmålere for fôrtanker i oppdrett. Målerne vil fortelle oppdretterne nøyaktig hvor mye fôr det er igjen i en tank, og det er viktig for dem, sier Andreassen.

Havbruk

Andreassen peker på at stadig flere fiskeoppdrettere erstatter dieselaggregatene med landstrøm. Han sier at JM Hansen leverer spredenett (strømnettet man legger på merdene) og produkter i forbindelse med dette. Selskapet legger også fiber-infrastruktur i anleggene.
– Oppdrettsanleggene begynner å bli høyteknologiske. De må derfor være sikre på at de har en stabil strømtilførsel, sier Andreassen.

Blant de produktene JM Hansen leverer i tillegg til selve nettet er avansert lysløsning som gjør at fisken vokser raskere.
– Vi leverer primært tjenestene selv i Troms, Finnmark og på Svalbard. Ellers i landet leverer vi gjennom samarbeidspartnere, sier Andreassen.

Voksende marked

Andreassen mener bestemt at JM Hansen opererer innenfor et voksende marked, blant annet fordi automatiske systemer basert på elektrisitet i stadig større grad tas i bruk.
– Vi tror sterkt på fartøysiden og på satsing på havn og havbruk. Det er en transformasjon i havbrukene i nord, der de i økende grad profesjonaliserer seg. De setter ut drift av systemer til aktører som har spesialisert seg på dette slik at de selv kan ha fokus på sin kjernevirksomhet, sier Andreassen.

Han forteller at JM Hansen kan overvåke og ha service på de elementer de har levert.
– Vi har dessuten ambisjon om å komme inn på driftssiden i sterkere grad innenfor havn og oppdrett. På fartøysiden har vi rammeavtaler for oppfølging av båter, sier han.

Vakttelefon

Vakttelefon er en viktig del av servicen til fartøyene.
– Mange båter ligger ved land bare en kort periode. Da er det viktig for dem at vi er der når de trenger service, sier Andreassen.

Han fastslår at fiskeflåten er en viktig del av markedet deres på båtsiden, men at de også leverer til ferger, hurtigbåter og offshore-installasjoner.

Sprer seg geografisk

JM Hansen har også en stor kundeportefølje av russiske båter. Andreassen forteller at de har en agent i Russland.

JM Hansen satser nasjonalt, men hovedmarkedet er Troms og Finnmark. Selskapet har en avdeling i Hammerfest og etablerer nå et avdelingskontor i Berlevåg i Finnmark.

JM Hansen

Eies av familien Hansen/Hjort. Har vært i familiens eie siden 1925.

Selskapet ledes i dag av Nina Margareth Hjort, som overtok ledelsen etter sin far Odd Erik Hansen i 2007. Odd Erik eier fortsatt 44,5 prosent av aksjene. Resten eier familien hans.

Navnet Hjort kommer fra Ninas mann, som er den tidligere Tromsø-ordføreren Jens Johan Hjort.

Selskapet har vokst kraftig under Nina Hjorts ledelse.

regnskap

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil