nnlogo-emb

INDUSTRI   SMART TENKT

Nordnorsk Næring

INDUSTRI   SMART TENKT

Leverer damluker til tre verdensdeler

I bunnen av Lyngenfjorden ligger bygda Hatteng i Storfjord kommune. Her ligger en liten familiebedrift som har levert damluker til tre verdensdeler – takket være én manns smarte idé for 32 år siden.

bilde

Geir Figenschau står ved den minste luka Geotex Engineering noen gang har produsert. Den er bygget sammen med en integrert varegrind siden inntaket ikke kunne tørrlegges for å montere den separat. Foto: Geotex

Damlukene holder vannet inne i demninger, men den viktigste funksjonen er å styre vannstrømmene ved å åpne dem litt eller mye.

I 2016 leverte lille Geotex Engineering 50 damluker til fjellandet Ecuadors neste største demning. På referanselisten til selskapet finnes flere store kraftverk, men selskapet har også utviklet damluker til småkraftverk, som er blitt en viktig kundegruppe.

bilde

Her ved Statkrafts inntaksdam Rødhølen i Altevannsverkene har Geotex levert 16 flomluker med total lengde nær 40 løpemeter. Foto: Geotex

Først i verden

I 1985 kom sivilingeniøren Geir Normann Figenschau hjem til Storfjord etter å ha jobbet i kraftbransjen og oljebransjen i henholdsvis Indonesia og Texas, USA.
– Jeg startet en bedrift for å produsere pumperelaterte ting, sier han.

Men forretningsplanen fikk en ny vending da kommuneingeniøren ba ham vurdere en støpemetode i rennende vann for demningen til det lokale vannverket. Problemet var en damluke som ikke holdt mål. Fylkesvaskeriet var uten vann og måtte stenge og regionssykehuset fikk derfor ikke rene tekstiler og sto derfor i fare for å måtte stenge.

Figenschau forteller at han brukte helgen til å tenke seg fram til en løsning på problemet. Da mandagen kom hadde han utviklet exenter-luka. Den viste seg å fungere godt. (Se nærmere beskrivelse i rammesaken.) Den kunne monteres i bunnutløpet selv med rennende vann rundt seg.
– Da gikk jeg hjem og tok patent.

Damluker ble et av hovedproduktene til selskapet. Selskapet er nå godkjent for alle fire risikoklasser.

Tørkeperiode

Den lave strømprisen de siste årene har tørket inn kraftselskapenes investeringer, og det har Geotex merket. Etterspørselen etter damluker har gått rett til bunns.
– Vi har benyttet denne perioden til å utvikle en ny luketype. Og så har vi produsert en del luker på spekulasjon, så vi har noen på lager, sier Figenschau.

Den nye luketypen skal snart markedsføres, men først vil Figenschau prøve den i fullskala.
– Vi ser etter anlegg å prøve den ut i, sier han.

Strømprisen er nå dobbel så høy som for et år siden. Dermed har kraftprodusentenes inntekter steget betraktelig. Figenschau forteller at han merker dette på etterspørselen.
– Vi har mye å gjøre nå. Vi har fått inn flere bestillinger og har mange forespørsler. Det ser ut til å løsne.

Svært fleksibel

Geotex har fleksible produksjonsarbeidere. Nå som bemanningsbehovet øker igjen er yngre folk som har jobbet i bedriften klare til å gå på igjen.
– Vi har også pensjonerte tilvirkere som vil jobbe, sier Figenschau.

Når det går for fullt i verkstedet sysselsetter Geotex Ingeneering syv-åtte personer.

Ulike kundegrupper

Selskapet levere naturlig nok til både nye og eldre kraftverk. Figenschau forteller at luker som skal byttes ut er et viktig segment. Lukene går til demninger, både til selve demningsveggen for å styre vannstrømmen og bunntappeluker, som alle kraftverk må ha i tilfelle det blir nødvendig å tappe magasinet. Luker på toppen av rørgater til turbiner er et viktig segment. Det samme er luker til drikkevannsanlegg. Fiskeoppdrettsanlegg står også på kundelista.

Munn til munn

Figenschau forteller at munn til munn er en viktig salgskanal.
– Mange liker lukene våre og snakker om dem, sier han.

Når man googler «damluker» er Geotex den første produsenten som dukker opp (etter fire leksikoner/ordbøker).

Men selskapet gjør seg også synlig gjennom messedeltakelse. Figenschau forteller at de nå har vært aktive på messer i Indonesia og andre asiatiske land, og i USA.

Når det gjelder nye kraftverk, er NVS liste over gitte konsesjoner nyttig verktøy for å kapre kunder.
– Vi ser hvem som har fått konsesjon og henvender oss til dem, sier Figenschau.

De viktigste lukene

Lukene har svært liten bevegelsesmotstand under manøvrering selv med fullt vanntrykk, og kan derfor ofte manøvreres med enkelt utstyr, eller heves hurtig med lave energibehov.

Exenterluka har fått navnet fordi den har eksentrisk opptrekk. I motsetning til vanlige luker bender den først rett ut fra anslaget (flaten) den ligger mot slik at belastningen føres over på ruller der luka rulles oppover med bare 8 prosent motstand. Den lille motstanden har den fordelen av produsenten kan utstyre luka med mykere gummi siden gummien ikke slites mot flaten. Den mykere gummien gjør at luka også tetter mot ujevnt underlag.
Luka kan senkes på kort tid, og det kan én mann gjøre ved hjelp av talje. Ingen behøver å dykke ned i vannet, men den risikoen det er i en demning der luka står åpen.

Ny luketype

Denne egenskapen gjorde at Geotex Engineering i sin tid kunne gjennomføre verdens første utskifting av luke under vann, ifølge Figenschau. Det var i en 30 meter dyp sjakt i hovedvannforbindelsen til Tromsø. Der var luka i ferd med å ruste opp og det var lite aktuelt å tappe ned magasinet.
– Vi kunne foreta utskiftningen fordi luka vår var enkel å montere og kunne skrus fast på gamle, flate partier der den gamle luka sto, sier Figenschau.

Tilleggsprodukter

Den nye luketypen Figenschau nylig har utviklet er en topphengslet luke, beregnet på mindre kraftverk.

Selskapet lager også alt mekanisk utstyr for inntak for små og mellomstore kraftverk, som konuser, lufterør, gjennomløpsrør, varegrinder, etc.

Selskapet har også utviklet et selvrensende vanninntak for kraftverk. Dette har det tatt norsk patent på.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil