nnlogo-emb

SAMFUNN   FISK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISK

Dette gjør nordnorske fiskere flaue

Hvordan reagere nordnorske fiskere når kvalitetstilsynet tar dem for å levere lav kvalitet?

bilde

Charles Ingebrigtsen i Råfisklaget forteller at mange fiskere er stolte av yrket sitt og leverer god kvalitet, men noen blir flaue når Råfisklaget kommer for å kontrollere kvaliteten.

– Noen blir flaue, noen lover at de skal gjøre tiltak, og de gjør det. Vi har blitt oppringt av fiskere som ønsker oss tilbake for å se hva de har gjort, sier avdelingsdirektør Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag.

Fiskerne blir avslørt av sine egne, siden Råfisklaget er deres salgslag. Råfisklaget undersøker kvalitetsarbeidet til fiskerne sammen med Mattilsynet og Nofima.

Ingebrigtsen forteller at noen fiskere ikke blir flaue, men forsvarer seg med at de får samme pris uansett kvalitet.

Gulroten som forsvant

Han har registrert at noen få fiskekjøpere prøver å belønne god kvalitet, men han fastslår at her har bransjen en god vei å gå.

Ingebrigtsen forteller at fiskekjøperne ikke benytter seg av muligheten de har til å betale lavere pris for lavere kvalitet. Han peker på at de har anledning til å sette ned prisen med inntil 40 prosent.
– Bruken av prisreduksjon er nesten fraværende, sier Ingebrigtsen. – Når situasjonen krever det har vi mange ganger sagt til kjøper at dette er en kvalitet du med kan foreta en kvalitetsreduksjon på.

Likevel skjer det ikke. Ingenbrigtsen mener fiskerne mister et incentiv til å gjøre en ekstra god jobb når de ikke får uttelling for det i form av pris.
– Mange fiskere får problemer med å se at kvalitet lønner seg når de får samme pris, sier Ingebrigtsen.

Mulig med verdiøkning

– Vi ser på kaia at veldig mange fiskere er skikkelig stolt av yrket sitt og gjør en god jobb. Men vi ser også et forbedringspotensial, sier han. Han poengterer at arbeidet med kvalitet vil være en evigvarende jobb.
– Vi har en verdiøkning å hente ut ved å heve kvaliteten, sier Ingebrigtsen. Han er ansvarlig for ressurs og miljø i Råfisklaget.

Ingebrigtsen sier det er krevende å øke kvaliteten når det er et så stort sug i markedet som det er nå.

bilde

Snurrevad er et av de fiskeredskapene som er tøffest mot fisken – og fiskekvaliteten. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima

Ikke redskapen

Ingebrigtsen peker på at garnfisk har den største kvalitetsutfordringen, mens krokfangende redskap ligger i den andre enden av skalaen. Fiskere som ikke levere fullgod kvalitet kan imidlertid ikke skylde på redskapen.
– Du kan gå på havet med hvilket som helst redskap å komme på land med super kvalitet. Du kan også gå på havet med den beste redskapen og komme tilbake til land med dårlig kvalitet. Det er bruken av redskapen bestemmer, sier Ingebrigtsen.

Myndighetene har som en midlertidig ordning gikk Råfisklaget i oppgave å kontrollere kvaliteten på fisken i Nord-Norge. Hensikten er å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av fiskeflåten. Ingebrigtsen forteller at fiskere som blir tatt med for dårlig kvalitet reagerer ulikt.

Kontrollen fortsetter

Kvalitetstilsynet utføres i samarbeid med Matilsynet og Nofima. Den skal fortsette ut 2019. Deretter skal ordningen vurderes. Råfisklaget mener at det vil bedre kvaliteten at fiskernes salgslag er med i et kvalitetstilsyn.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil