nnlogo-emb

ØKONOMI   FISK

Nordnorsk Næring

ØKONOMI   FISK

Bedrøvelig for fiskeindustrien

Den nordnorske fiskeindustrien gikk med underskudd i 2016. Det viser Nordnorsk Nærings gjennomgang av næringens årsregnskap.

bilde

Det strømmet mer penger inn på bankkontoene til pelagisk industri i 2016 enn året før, men det rant enda mer ut. Her ser vi Skjervøy-båten Vestværing på sildefiske vest av Tromsø. Foto: Bo Eide/Flickr

Tallene omfatter både hvitfisk-, krabbe- og rekeindustrien. Bunnlinjen viser et underskudd på 5,1 millioner kroner, mens driftsresultatet var minus 66 millioner.
– Vi ser igjen at det er betydelig mer lønnsomt å drive fiske enn å drive industri på land, sier konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård. Han leder et konsern som er involvert i hele verdikjeden i fiskerinæringen.

Nergård

Nergårds industrivirksomhet i Nord-Norge var ikke noe å ropa hurra for. Nergård Sørøya i Hasvik i Finnmark fikk et underskudd på 8,7 millioner kroner, mens Nergård Senja i Troms berget seg på plussiden med 558.000 kroner av en omsetning på nærmere 280 millioner. Nergård Bø i Vesterålen i Nordland tapte 8,8 millioner.

I 2017 hadde for øvrig virksomheten i Bø driftsstans i hovedsesongen på grunn av brann. Et annet sted i herværende utgave av Nordnorsk Næring vises det at konsernets havgående flåte tjente godt.

Når det gjelder 2017, fastslår Torvanger overfor Nordnorsk Næring at året har vært på det jevne.

Satsing

Nergårds mål er å levere fersk fisk hele året. Selskapet satser derfor på levendelagring av torsk. Det har lokaliteter for dette i Breivikbotn, Senjahopen, Gryllefjord og Værøy. Konsernet har investert i filetproduksjon basert på ny teknologi og har inngått et strategisk samarbeid med Polar Seafood Berlevåg AS om salg og markedsføring. Selskapet er medeier og driver en ny fabrikk i Kjøllefjord for kjøp og produksjon av hvitfisk og krabbe sammen med Polar-konsernet.

Konsernet hadde 2,67 milliarder i omsetning i 2016, medregnet fiskeflåten. Selv om fiskeflåten gjorde det bra, tapte selskapet 32,9 millioner kroner.

Pelagisk industri

Pelagiske industri gikk enda dårligere enn hvitfiskindustrien. Nergård er stor innenfor pelagisk industri i Nord-Norge med datterbedriften Lofoten Viking som kjempen. Selskapet hadde 50,7 millioner kroner i underskudd. Nergård Sild tapte 10,9 millioner.

En annen stor virksomhet innenfor pelagisk industri i Nord-Norge er Pelagia med hovedkontor i Bergen. Selskapet holder hemmelig hvordan det går med deres virksomhet i nord, med unntak av datterbedriften North Capelin Honningsvåg, som er registrert som egen bedrift.

Pelagia opererer i flere land og hadde i 2016 en omsetning 5,0 milliarder kroner. Se rammesaken om Pelagia.

Den pelagiske industrien i Nord-Norge, eksklusiv Pelagia, økte omsetningen med 9,7 prosent, selv om Russland fremdeles har importforbud og det store markedet i Ukraina sliter økonomisk.

Konvensjonell fiskeindustri i Nord-Norge - De største 2016

tabell
tabell

Hovedtall for fiske­indu­strien – 2016

tabell
tabell

Pelagia i Nord-Norge

Årsproduksjonen til Pelagias virksomhet i Nord-Norge var ved inngangen til 2016:

Honningsvåg – North Capelin: Rund, frossen lodde og sild, og lodderogn. 20.000-40.000 tonn i året. Kapasitet på 500 tonn om dagen. (Capelin er lodde.)

Pelagia Bodø Sildoljefabrikk – Fiskemel og fiskeolje. Kapasitet på 800 tonn om dagen.

Pelagia Tromsø – Sild, hel og filet. Lodde. Kapasitet på 800 tonn om dagen.

Pelagia Lødingen – Sild, lodde og makrell. Frossen, rund og filet. Kapasitet: 450 tonn om dagen.

Pelagia Sommarøy – Sild og lodde. Frossen, rund og filet. Kapasitet: 500 tonn om dagen.

Pelagia Træna – Sild, lodde, smelt, makrell og sei. Pakket hel rund og som filet. Produserer rogn i februar og mars. Kapasitet på 80.000 tonn i året (800 tonn om dagen). Dette er et av de største anleggene i landet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil