nnlogo-emb

NÆRINGSIV   FISK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSIV   FISK

Nordnorske eksportører øker mest

Landets totale fiskeeksport økte med 4,5 prosent i årets ti første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. I kroner er salgsøkningen 3,4 milliarder.

bilde

Cape Fish hadde en kraftig salgsvekst i 2016. Her fra selskapets anlegg i Kamøyvær. Konsernet produserer bl.a. tørrfisk, klippfisk, saltfisk og kongekrabbe.

Den nordnorske gruppen av spesialiserte fiskeeksportører økte omsetningen med ikke mindre enn 17-20 prosent.

De 30 største, nordnorsk-registrerte fiskeeksportselskapene solgte for 7,7 milliarder kroner i 2016.

Denne gruppen lever av lave marginer på høy omsetning. Lønnsomheten til denne gruppen falt i fjor.

Marginen (resultat før skatt i prosent av omsetning) droppet ned fra beskjedne 1,4 prosent i 2015 til 0,9 i 2016.

Cape Fish

Cape Fish Sales i Honningsvåg skiller seg ut med en høyere margin. Det har også hatt en svært høy omsetningsvekst, fra 135 millioner i 2014 via 194 millioner i 2015 til 276 millioner i 2016. Selskapet tilhører Cape Fish Group, som Bjørn Ronald Olsen eier og driver.

Konsernet produserer kongekrabbe, tørrfisk, klippfisk og saltfisk.

Nergård Seafood

Den kraftige veksten til Nergård Seafood er ikke reell. Den skyldes at salgsaktiviteten i 2016 ble skilt ut og lagt i dette selskapet.

Nergård Seafood er nå den primære salgskanalen til Nergård-konsernet. Det selger mest av konsernets pelagiske produkter og alle varianter av hvitfisk med unntak av tørrfisk fra Lofoten. Selskapet selger også fisk fra selskap utenfor konsernet.

Fiskeeksportører – de største 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil