nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   FISK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   FISK

Ferdigvarene tjener penger

Den nordnorske ferdigvareindustrien innenfor fisk tjener penger igjen.

bilde

Omtrent halvparten av omsetning til Nordlaks Produkter kommer fra foredling. Foto: Nordlaks

I 2015 gikk de syv aktørene som er med i oversikten med underskudd. I 2016 var dette snudd til et pluss på 112 millioner. Alle hadde positivt årsresultat.

Største framgang hadde kjempen i dette segmentet, Nordlaks Produkter, som snudde en minus på 44 millioner til et pluss på 99 millioner i 2016.

Omtrent halvparten av omsetning til Nordlaks Produkter kommer fra foredling av laks og ørret til porsjonspakker for forbrukere, mesteparten som fryste produkter. Hovedmarkedene er Spania, Frankrike og USA.

Kostnadsproblem

Den andre halvparten av selskapets virksomhet er slakting av laks og ørret for oppdrettsanleggene til Nordlaks. I tillegg slakter de rundt 20 000 tonn for andre opprettere i regionen.

bilde

Roger Mosand i Nordlaks Produkter fastslår at de høye prisene i 2017 på råstoffet er en klar brems i markedet for foredlede produkter. Foto: Nordlaks

Administrerende direktør Roger Mosand fastslår overfor Nordnorsk Næring at de høye prisene i 2017 på råstoffet er en klar brems i markedet for foredlede produkter. De slår dessuten direkte inn på bunnlinja deres fordi de ikke kan overføre de økte råvareprisene i sin helhet over på kundene. De må derfor redusere sin egen avanse. Enda verre hadde det vært hvis de bare hadde konkurrert på pris, men Mosand forteller at de i stor grad selger på kvalitet, men møter altså likevel en øvre tålegrense for pris.

Finansielle poster

Mosand gjør oppmerksom på at bunnlinjen deres er sterkt påvirket av finansielle poster. Den store forskjellen på resultatet i 2015 og 2016 gir av den grunn ikke et riktig bilde av selskapets underliggende inntjening. Det driftsmessige resultatet er om lag likt for begge årene.
– I år går det rimelig greit på slakterisiden, det er foredlingsbiten som er utfordringen sier Mosand.

Han forventer at 2018 produksjonsmessig blir omtrent som 2016 og 2017.

Ferdigvareproduksjon fisk 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil