nnlogo-emb

FISK   HAVBRUK

Nordnorsk Næring

FISK   HAVBRUK

Ellevilt i oppdrett

Det er nesten så man ikke tror tallene. Av hver hundrelapp nordnorske matfiskoppdrettere hadde i omsetning, kunne de putte 32 kroner rett i lomma.

bilde

Det var ikke bare laksen som spratt i været i 2016, det gjorde også de økonomiske kurvene. Illustrasjonsfoto: Thomas Bjørkan

Slik er de elleville tallene for den nordnorske delen av oppdrettsnæringen:

* Omsetningen økte med 34 prosent fra 2015 til 2016
* Driftsresultatet ble mer enn doblet, opp 109 prosent.
* Årsresultatet økte med 118 prosent og resultat før skatt i prosent av omsetning økte fra 26 til eventyrlige 46 %.

Bedre enn drømmene

Svært mange eiere av oppdrettsselskaper kan juble over tall man ikke tore drøm om for fem år siden. 19 av de 44 matfiskselskapene Nordnorsk Næring har analysert har over 50 prosent vekst i omsetningen. For de fleste av dem er det reell vekst som skyldes mer volum og høyere priser. Noen hadde imidlertid lus- eller sykdomsproblemer i 2015, og som gjorde dét året til et uvanlig svakt år med det resultat at veksten i 2016 var usedvanlig høy.

Wilsgård

Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken kommune i Troms gjorde et av de største byksene i lønnsomhet og omsetning i 2016. Selskapet åttedoblet årsresultatet og mer enn doblet omsetningen fra 2015 til 2016 til tross for at selskapet måtte destruere 700.000 fisk på grunn av angrep av sårbakterier.
– Det var småfisk vi måtte destruere og det kompenserte vi ved å produsere resterende fiskebeholdning større, sier daglig leder Fredd Jarle Wilsgård.

Han sier at de drev med flere tillatelser i 2016 enn året før. Han anslår at økt volum står for 30 prosent av inntektsveksten, mens høyere laksepriser står for 40 prosent. 2017 beskrives av Wilsgård som et greit år med gode laksepriser.

Wilsgård er en av oppdretterne som har tillatelser til å drive med steril fisk.

bilde

Både SalMar og Cermaq har satset tungt på egen smoltproduksjon. Her åpner fiskeriminister Per Sandberg Cermaqs nye anlegg i Steigen i Nordland, mens daværende selskapsleder, Snorre Jonassen følger med.

SalMar Nord

Blant de største oppdrettsselskapene er det SalMar Nord som vokser mest. Selskapet har 32 konsesjoner for oppdrett og i tillegg samdrift på fire konsesjoner. Høye laksepriser og økt slaktevolum med 14 prosent forklarer veksten. Selskapet har hatt en prisøkning per kilo slaktet laks på 20,3 prosent, mens produksjonskostnaden har økt med 0,3 kroner per kilo.

SalMar Nord ferdigstilte i 2017 et nytt settefiskanlegg på Senja med kapasitet på inntil 15 millioner smolt på Senja. Investeringsbeløpet er 580 millioner kroner. Målet er å sikre kontroll med egen produksjon av smolt. Senere skal investeringene danne grunnlag for ytterligere løft der produksjon av storsmolt og smolt av varierende størrelse skal kunne gi ytterligere effektivisering.

SalMar har også investert tungt i anlegg for oppdrett til havs, et konsept de kaller Havmerden. Den skal kunne tåle ti meters bølgehøyder og kan heves og senkes etter værforholdene.

Cermaq

Cermaq Norway vokste ikke mye fra 2015 til 2016, men har en formidabel vekst bak seg i året før der. Selskapets omsetning var 1,2 milliarder kroner høyere i 2016 enn i 2014.

I likhet med SalMar og flere andre oppdrettsselskap satser selskapet tungt på egne smoltanlegg. I oktober 2016 åpent Cermaq sitt fjerde og desidert største anlegg på Foran i Steigen.

Produksjonskapasiteten er 12,2 millioner smolt per år. Selskapets mål er å være selvforsynt på smolt. Dette målet er ifølge daværende konstituerte adm. direktør Snorre Jonassen på det nærmeste nådd med anlegget på Senja. Smoltanlegget er også unikt på den måten at anlegget er bygget i kombinasjon med den lokale kraftutbyggingen. Tilpasningene mellom anlegget og kraftstasjonen sikrer vannforsyningen til smoltanlegget, og gjør at vannet benyttes to ganger; først til å produsere strøm og så smolt, sa Jonassen da anlegget ble offisielt åpnet av fiskeriminister Per Sandberg.

Cermaq Norway er eid av Mitsubishi Corporation gjennom konsernet Cermaq, som er et internasjonalt oppdrettsselskap.

Fiskeoppdrett - de største 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil