nnlogo-emb

SAMFUNN   FISK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISK

Slik behandler fiskerne fisken

Norges Råfisklag, Mattilsynet og Nofima har kontrollert nordnorske fiskeres behandling av fisken. Dette er hva de fant.

bilde

Illustrasjonsfoto: David Nilsen/Wikimedia Commons

Råfisklaget har laget en rapport om erfaringene fra kvalitetstilsyn i perioden 2015-2017. Her er noen erfaringer:

85 % av fangstene var tilstrekkelig utblødd. (Det er svært viktig for kvaliteten av fisken tømmes ordentlig for blod.)

75 % av fangstene var kverk-skjært (kuttet over strupen slik at fisken blir godt utblødd.)

90 % av sløyingen var fagmessig utført

40 % av fangstene hadde redskapsmerker, hovedsakelig fra garn og rødslått fisk

70 % av båtene hadde utstyr for utbløding

90 % av båtene hadde tilstrekkelig container-kapasitet, og 80 % hadde tilstrekkelig vann for å unngå press på fisken

65 % av båtene holdt fiskeslagene adskilt

Gjennomsnittstemperaturen på fisken ble målt til 4,1 grader. Litt under halvparten av fangstene hadde en temperatur lik eller under 4,0 grader. (Ifølge Nofima bør fisken være 2 grader eller kaldere.)

Nesten alle anleggene hadde tilstrekkelig mottakskapasitet

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil