nnlogo-emb

REISELIV   TYPISK NORD-NORGE

Nordnorsk Næring

REISELIV   TYPISK NORD-NORGE

TYPISK NORD-NORGE

Interessante tall og grafer for Nord-Norge

bilde

Gjestfriheten i nord

Utenlandske turister oppfatter nordlendingene som gjestrfrie. Dette ifølge Innovasjon Norges turistundersøkelsen for 2016. Norske turister er litt mer reservert, men likevel klar i sin dom: nordlendingene er gjestfrie folk.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil