nnlogo-emb

SMART TENKT

Nordnorsk Næring

SMART TENKT

Vil endre brakkelivet

Vesterålsbedriften Øksnes Entreprenør har gått sammen med arkitektfirmaet Snøhetta for å utvikle en helt ny brakkerigg, som dessuten skal kunne brukes til andre formål.

bilde

F.v. Barry Olsen (ØE), Stine Frivåg (ØE), Ingebjørg Skaare (Snøhetta), Stian Reinholdtsen (ØE), Morten Ludviksen (Snøhetta) og Joshua Teas (Snøhetta) er her knipset på et arbeidsmøte mellom Øksnes Entreprenør og Snøhetta.

Adm. direktør Stian Reinholdtsen i Øksnes Entreprenør sier at ambisjonen er å komme fram til en løsning godt hevet over det man kaller brakker.
Vesterålsbedriften har selv ansatte som ofte bor i brakker. – Vi ser hvordan fiskere får stadig bedre lugarer om bord på trålere, på samme måte må boforholdene bedres i vår næring, sier Reinholdtsen.

Moduler

Han forteller at de utvikler modulbaserte enheter. Han sammenligner det med Legoklosser der man kan kople sammen klosser på ulike måter. Ved hjelp av et løfte- og bindingssystem kan enhetene koples i hop til et bosamfunn med alle ønskede fasiliteter. Enhetene skal kunne brukes til mange formål, som studentboliger og hytter. Innenfor veggene skal trivselen og funksjonaliteten løftes kraftig gjennom bedre fasiliteter, design, teknologi og inventar. Konseptet skal også tilfredsstille miljømessige krav og krav til mobilitet.
– Enhetene skal dessuten bli billigere å bygge enn i dag ettersom produksjonen vil foregå i vår treelementfabrikk, sier Reinholdtsen.

Støttet av DIP

I samarbeidet står Øksnes Entreprenør for den byggtekniske erfaringen og brukererfaringen som brakkebeboere, mens Snøhetta tar seg av designet. Reinholdtsen forteller at prosjektdirektøren deres, Barry Olsen, er mannen med idéen bak konseptet.
– Han har båret på idéen i mange år, sier Reinholdtsen.

Prosjektet er støttet av DIP (Designdrevet innovasjonsprogram), som ledes av DOGA i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Merker pågang

Reinholdtsen forteller at konseptskissene skal være ferdig før nyttår. Han synes likevel det er for tidlig å vise fram skisser av hvordan de tenker seg løsningen.
– Når konseptet er ferdig i løpet av året, tar vi en vurdering på hva vi skal gjøre med det og om vi tror det finnes et marked som er villig til å betale for det, sier Reinholdtsen.

Han forteller at de allerede merker pågang fra potensielle kunder.

Øksnes Entreprenør hadde en omsetning på snaue 186 millioner kroner i 2016 og et driftsresultat på 15,3 millioner. Selskapet er lokalet eiet av familien Olsen, med søsknene Barry, Max og Lena som de største aksjonærene. Selskapet har rundt 70 ansatte.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil