nnlogo-emb

SAMFUNN   TRANSPORT

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   TRANSPORT

Sikring av folk og laksetransport på Senja

I januar startet arbeidet som skal gjøre livet sikrere for folk og næringsliv i Torsken kommune på Senja i Troms.

bilde

Prosjektleder Geir Østvik i Statens vegvesen forteller at den nye forbindelsen skal være ferdig i 2020.

På strekningen Sifjordbotn-Røyrnesbukt på fylkesvei 243 i Torsken er en 600 meter lang veistrekning svært rasfarlig.

bilde

Steinskred på fylkesvei 243 ved Røyrnesbukta i mai 2015. Fotoet er tatt av Multiconsult/Peder Helgasson og er presentert i detaljreguleringsplanen.

Vegvesenet mener dette er en av de mest rasutsatte veistrekninger i hele Troms.

I tillegg til fare for menneskeliv, og den utrygghet som følger med det, gir strekningen også en usikkerhet for næringslivet, særlig laksenæringen, som er avhengig av å få laksen raskt ut til markedene og har et handicap når de ikke kan stole på at veien alltid er åpen. Om vinteren har det vært vanskelig å holde veien åpen for sikker ferdsel.

Fjerner flaskehalser

Prosjektet er en del av fylkeskommunens Kyst til markedsstrategi. Vi prioriterer fjerning av flaskehalser på viktige strekninger for næringstransport, og sjømattransport spesielt, skrev fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding da veiarbeidet startet opp. Formelt står Troms fylkeskommune som eier av veien. Det er de som betaler utbedringen og som styrer pengestrømmen til fylkesveiprosjekter, men det er Statens vegvesen som er fagetaten og som leder prosjektet.

Prosjektet er det siste store delprosjektet i en finansieringspakke som kalles Torskenpakken.

Tilsvarende 50.000 lastebillass

Prosjektleder Geir Østvik i Statens vegvesen fastslår at det skal sprenges nærmere 60 salver og tas ut 550.000 anbrakte kubikkmeter steinmasser. Det tilsvarer 50.000 lastebillass.

Arbeidene har vært utredet i flere år før veiarbeidet kunne starte. Man landet på en fjordkrysning fra Sifjordsiden av fjorden til Røyrneset fordi dette gir tilnærmet 100 prosent skredsikring, og skal være rimeligere enn en tunnel, som var alternativet. Det skal bygges en 45 meter lang buebru med cirka 200 meter fylling på hver side. Seilingshøyde under brua blir 6 meter. Fyllingen vil få en høyde på ca. 8 meter over vannflaten.

bilde

Steinskred på fylkesvei 243 ved Røyrnesbukta i mai 2015. Fotoet er tatt av Multiconsult/Peder Helgasson og er presentert i detaljreguleringsplanen.

Sjøfyllingene

Prosjektleder Geir Østvik hos Statens vegvesen sier at de ikke har registrert noen spesiell utfordring med å lage de to fyllingene.

Steinen til fyllingene tas ut fra et sidetak cirka 500 meter nordøst for sjøfyllingene. Massen fraktes med lekter og fylles fra denne fra dypet – som er 35 meter – og opp til kote minus 10 meter. Resten fylles fra lastebil.

Østvik fastslår at de kommer til å lage en jordvoll som hindrer innsyn fra veifarende til massetaket.

– En grei jobb

Entreprenøren Rolf Jørgensen AS har fått jobben med å bygge fyllingene på hver side av brua. Daglig leder Tommy Jørgensen i Rolf Jørgensen AS sier at dette er en grei jobb uten spesielle faglige vanskeligheter. Selskapet har spesialisert seg på sprengning, som det er mye av i dette prosjektet. Jørgensen forteller at cirka 350.000 kubikk stein skal sprenges ut og fraktes med lekter og lastebiler som masse til fyllingene på hver side av broen som skal bygges.

Multiconsult har dimensjonert fyllingen, mens Asplan Viak har stått for prosjekteringen.

Asplan Viaks tredje

– Det er den tredje rassikringsjobben vi prosjekterer på Senja, sier Inger Lise Sæter hos Asplan Viak.

Selskapet utarbeidet tekniske planer for den 959 meter lange tunellen på fylkesveien 232 gjennom Ballesvikskaret og sjøfyllingene som måtte etableres for å kunne lage en bru over Gryllefjorden. Det tredje Senja-prosjektet var skredsikringen av fylkesvei 232 ved Kapervatnet, der veien ble lagt over vann og således gikk utenom skredfarlig område.

Brubygging i 2019

Fyllingene skal være ferdig 1. juli 2019. Deretter skal fyllingene sette seg i åtte-ni måneder. Sensorer like under toppen forteller når fyllingene er stabile. Da kan brubyggingen komme i gang.

Prosjektleder Østvik sier at byggingen av brua skal lyses ut våren 2019. Brua skal være ferdig i 2020.

Den totale kostnadsrammen er 120 millioner kroner.

Torsken-pakken

bilde
bilde

Torskenpakken. De fleste prosjektene ligger i Torsken kommune, men det er også noen i Berg, Tranøy og Lenvik kommuner fordi veien mellom sør og nord i Torsken går gjennom disse kommunene. Kilde: Statens vegvesen

Torskenpakken er en vegpakke som består av 16 delprosjekter. De fleste ligger i kommunen som pakken er oppkalt etter, men det er også noen i tre nabokommuner.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil