nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   BYGG OG ANLEGG   LEDELSE

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   BYGG OG ANLEGG   LEDELSE

Slik gjorde han Consto til en kjempe

Entreprenørkonsernet Consto har vokst kraftig de siste årene. Konsernsjef Hans Kristian Seterlund forteller her om selskapets strategi.

bilde

I min villeste fantasi så jeg ikke dette for meg da vi etablerte Consto høsten 2006. Dette skrev konsernsjef Hans Kristian Seterlund i årsrapporten 10 år etter selskapet ble etablert. Siden har det fortsatt oppover.

Fjoråret ble en foreløpig krone på verket. Selskapet økte omsetningen med utrolige 41 % fra 2016 til 2017. I kroner var veksten 1455 millioner.

Året før økte inntektene med 1472 millioner – 58 %. Selskapet er med andre ord godt over dobbelt så stort som i 2015.

Vekst går ofte på bekostning av lønnsomhet, men ikke for Consto. I 2016 lå selskapet på bransjegjennomsnitt når man ser på resultat før skatt i prosent av omsetning – 4 %. I 2017 økte resultatgraden til 4,3 %. I kroner økte resultatet fra 168 millioner til 248 millioner. Seterlund sier at det alltid er en utfordring å sørge for at vekst ikke går på bekostning av lønnsomhet.
– Vi jobber med det hele tiden.

Etableringsstrategien

De siste årene har selskapet satset på å øke andelen offentlige prosjekter og ROT-markedet (dvs rehabilitering, ombygging og tilbygg). Seterlund fastslår at det har vært en vellykket strategi. Som en følge av denne strategien er Consto nå posisjonert i alle fylker og Seterlund fastslår at selskapet nå er en landsdekkende entreprenør.
– Den viktigste årsaken til den kraftige veksten er at Consto har breddet seg geografisk, først i Norge så i Sverige, sier Seterlund.

Når selskapet etablerer seg et nytt sted, knytter det til seg lokale ledere og ansatte som kjenner de lokale forholdene, og som har egne markedsnettverk.

Constos strategi har vært å etterfølge vekst med konsolidering annethvert år, ved å holde omsetningen stabil året etter vekståret, men slik har det ikke blitt. Selskapet har vokst hvert år siden 2012. Det skyldes flere forhold, et godt marked, etablering av nye selskaper og geografisk ekspansjon til Sverige.

Rullerende planer

Constos strategiske planlegging består av rullerende treårsplaner. Disse planene angir retningen de skal gå, mens handlingsplaner på avdelingsnivå gir konkrete tiltak som skal utføres det nærmeste året.
– Det har vært en suksess fra dag én, sier Seterlund.

Nordnorsk kultur

– Vi kaller oss et landsdekkende nordnorsk entreprenørkonsern. Det er vi litt stolt over, sier Seterlund.

Han er opptatt av å ta vare på den nordnorske kulturen, som blant annet betyr stor takhøyde og en åpen intern kommunikasjon.
– Vi er uformelle og snakker rett frem. Vi forutsetter at alle i konsernet sier det de mener og ikke holder noe tilbake, sier Consto-sjefen.

Han fremhever korte beslutningslinjer og fokus på handling, i motsetning til det å ha omstendelige prosesser. Consto fokuserer på det som gir verdiskapning, det vil si, effektiv produksjon, og gode kunderelasjoner.
– I Nord-Norge omsatte Consto for 1,65 milliarder kroner i 2017. Cirka 45 prosent av selskapets norske omsetning kom fra Nord-Norge i 2017.

Kulturbygging

Consto skreddersyr prosjektorganisasjoner for hvert prosjekt ut fra kundenes krav og forventninger. Selskapets overordnede visjon er Vi holder det vi lover. Slik visjoner degraderes ofte til festtaler i møte med virkeligheten, men Seterlund holder fast ved at visjonen har vært en absolutt leveregel for alle ansatte.
– Vi fremhever dette i alle sammenhenger. Det gir internt samhold og bevissthet rundt det å være etterrettelige og til å stole på, sier han.

Viktige synergier

Seterlund sier at synergier mellom søsterselskapene Consto og Barlindhaug Eiendom er viktig for selskapets vekst og lønnsomhet.
– Dette er en viktig faktor på samme måte som de store entreprenørene har eiendomsselskap, har vi en søster som vi samarbeider tett og godt med flere steder i landet.

bilde

Tre av Constos ledere på en av konsernets mange byggeplasser. Foto: Consto

Consto fremover

Seterlund sier at de forventer et lavere volum samlet sett i 2018, men han fastslår at Consto fortsatt skal vokse – gjennom organisk vekst og oppkjøp.
– Vi vurderer de muligheter som dukker opp, sier Seterlund.

Han tror på fortsatt høy aktivitet i den norske byggmarkedet. Han påpekte da han la frem 2017-resultatet at det likevel er en usikkerhet når det gjelder boligmarkedet i Norge.
– Der går signalene i litt ulik retning. Vi er også spent på konsekvensene for norsk næringsliv i en eventuell fullskala global handelskrig, fremholdt Seterlund.

Det var president Donald Trumps innføring av toll på ulike varer og verdenssamfunnets svar på dette han hadde i tankene.

Consto Entreprenør gikk inn 2017 med en rekordhøy ordrereserve på 5,7 milliarder kroner. Inn i 2018 var ordrereserven på cirka 5,0 milliarder. Årsaken forklarer Seterlund med variasjoner i ordretilgangen.

Consto i Nord-Norge

Når det gjelder det nordnorske markedet, sier informasjonssjef Leo Nygænen at målet er å holde posisjonen både når det gjelder volum og markedsandel, selv om tyngdepunktet i markedet varierer. For tiden er det mest aktivitet i Tromsø og Harstad-regionen, mens det er relativt labert i Finnmark.
– Vi har tatt et grep som gir oss et godt utgangspunkt til å konkurrere om de prosjektene vi vil være med på i Nord-Norge, sier Nygænen. – For kort tid siden etablerte vi Nord-Norge som et eget selskap på like linje med resten av landet.

Leder i Consto Nord er Erlend Danielsen, som har kontor i Harstad. Vi har også etablert et eget anleggsselskap for Nord-Norge.

Nygænen peker på at de har etablert kontor i Bodø, Mo i Rana, Tromsø, Alta og Hammerfest.
– Vi føler oss godt posisjonert i landsdelen, sier han.

Anleggsmarkedet

Consto gikk inn i anleggsmarkedet for to år siden. Seterlund fastslår at de skal bruke de tre neste årene til å bre seg geografisk og øke omsetningen i dette markedet. Selskapet er per i dag etablert i anleggsmarkedet i Nord-Norge og på Østlandet.

Fra 1. juli er det Tor Helge Nordstrøm som leder anleggsselskapet for Nord-Norge. Nordstrøm kommer fra NCC.

bilde
bilde

Consto Holding

Eierskapet i konsernet ble endret i 2016 og Consto Holding ble etablert. Under holdingselskapet ligger anleggsentreprenøren Consto og eiendomsutvikleren Barlindhaug Eiendom.

Hovedkontoret er i Tromsø og det er her konsernets daglige ledelse sitter.

Consto Holding er morselskapet for Barlindhaug Eiendom AS og Consto AS.

De største eierne er:

Ansatte inklusiv ledelsen: 56 %.

Norutbygg 24 %. Eies av Ingvar Terje Sæther og Lars Ove Løseth fra Nordmøre.

Kristian og Roger Adolfsen 20 %. De er fra Andenes i Nordland. De startet med et lokalt hotell i Andenes. Nå operer de innenfor reiseliv, omsorg, bemanning/rekruttering og eiendom.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil