nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Tror på oljeleveranser

De fleste nordnorske leverandører til oljeindustrien har flere ben å stå på. De har også kunder i andre markeder. Og det er de nok glade for i dag.

bilde

Arnt Jonny Skogsøy i Westcon Helgeland er optimist når det gjelder leveranser til Johan Castberg. Foto: Westcon Helgeland

De kom seg levende gjennom nedgangen i oljebransjen og ser igjen lysere på mulighetene i dette markedet.

Bedriftene i Nord-Norge solgte varer og tjenester til petroleumsnæringen for 3,17 milliarder kroner i 2016. Det er 1,53 milliarder lavere enn året før. Det viser Levert 2016, som er den årvisse undersøkelsen til KunnskapsParken Bodø.

I 2015 kom 23 prosent av omsetningen til leverandørbedriftene fra oljeindustrien. I 2016 hadde denne andelen sunket til 16 prosent.

I Nordland ble omsetningen til olje- og gassvirksomhet halvert. Samtidig overtok Finnmark Nordlands posisjon som det største oljefylket i nord. Halvparten av leveransene kom fra Finnmark-bedrifter.

Optimismen tilbake

Optimismen er imidlertid begynt å komme tilbake. Undersøkelsen til Kunnskapsparken Bodø viser at bedriftslederne forventer at 2017-leveransene skal bli nesten ti prosent høyere enn i 2016. Optmismen er enda sterkere for 2018. 60 prosent av leverandørbedriftene i Nord-Norge mener at deres petroleumsrelaterte omsetning vil øke fra 2017 til 2018. Bare syv prosent venter fall.

Optimismen er særlig stor i Nordland. Ifølge undersøkelsen skylders det at Aasta Hansteen-feltet skal komme i drift i 2018, at Johan Castberg-feltet snart skal utbygges og generell stor leteaktivitet.

westcon

Bildetekst. Lorem ipsum dolores.

Stor pågang

Westcon Helgeland hadde mye fabrikasjon mot rigg før nedgangen satte inn i petroleumssektoren, men daglig leder Arnt Jonny Skogsøy sier at de erstattet tapte oppdrag herfra med skipsreparasjoner.

Skogsøy fastslår at 2017 vil bli et bra år for selskapet.

Westcon Helgeland reparerer skip, lager skipsmoduler og undervannsutstyr til olje- og gassindustrien, blant annet til Aker og Aibel. Selskapet har også fabrikasjon og vedlikeholdsoppdrag for oppdrettsindustrien.
– Nå er vi veldig optimistiske når det gjelder Johan Castberg. Vi har laget priser, sier Skogsøy.

Bedriftslederen sier at også 2018 blir bra for dem selv om det ikke skulle bli noen leveranser til Johan Castberg det året. Selskapet har en stor portefølje av skipsreparasjoner.
– Med leveranser til Castberg blir det enda bedre, sier han.

Skogsøy forteller at selskapet har stor pågang for reparasjon av skip. Selskapet skal nå bygge en 145 meter lang dokk til 125 millioner kroner.

Nærhet til der det skjer og et stort industrielt miljø på Helgeland er ifølge Skogsøy Westcon Helgelands største styrke. Han trekker spesielt frem miljøet i Mo Industripark, med selskap som kan serve dem på mange områder, som maskinering, hydraulikk og elektro.

Mest tjenester

De fleste nordnorske selskapenes leveranser er små til oljenæringen å være. 17 selskap hadde leveranser for over 17 millioner kroner i 2016. Av disse var syv leveranser på over 100 millioner.

198 bedrifter leverte til petroleumsindustrien i 2016. 49 av disse hadde leveranser for under en million kroner.
69 prosent av leveransene er tjenester, mens 31 prosent er varer.

Nedgangen i oljesektoren har gått utoverarbeidsplassene. Leverandørindustrien hadde 1674 årsverk i 2016. Det er 536 lavere enn året før.
65 prosent av leveransene går til oljesektoren i Nord-Norge, 22 prosent går til oljevirksomhet ellers i landet, mens 13 prosent er eksport.

Les også:

De ulike regionenes leve­ranser til olje­industrien

kartth
kart

Vi ser at Hammerfest-regionen er den største leverandøren til oljeindustrien. Regionens leveranser har ikke falt på langt nær så mye som de øvrige petroleumsregionene i Nord-Norge. Bodø-regionen har den nest høyeste omsetningen. Kilde: Kunnskapsparken Bodø

kaketh

Kilde: Kunnskapsparken Bodø

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil