nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Dette kjemper industrien om

De kommende årene vil det komme mange flere leveransemuligheter enn utbyggingen av Johan Castberg til nordnorsk sokkel.

bilde

Foto. Equinor/Eva Sleire

I rapporten Petro Foresight 2030 forventer Rystad Energy at markedsmulighetene for nordnorske selskap vil øke med nesten 25 prosent fram mot 2020. Da snakker vi om oljefeltene i Nordland, Troms og Finnmark. Rapporten kom i 2016.

Astronomiske summer

Mens miljøpartier raser mot oljeutvinningen og regjeringen er i ferd med å forsøke å omstille kongeriket til en nær fremtid der olje og gass betyr mye mindre enn i dag, fastslår konsulentselskapet Rystad Energi i rapporten Petro Foresight 2016 at det vil kunne bli satt inn opptil 70 milliarder kroner hvert år fra 2020 i investeringer og operasjonskostnader i Nord-Norge (Norskehavet Nord og Barentshavet). Hvis Nord-Norge klarer å få ti prosent av de samlede verdiene, utgjør det syv milliarder kroner. Til sammenligning leverte nordnorske selskap varer og tjenester til petroleumsnæringen for 3,17 milliarder kroner i 2016, ifølge Kunnskapsparken Bodø.

Optimisme

I rapporten Petro Foresight 2030 konkluderes det med at det mest sannsynlig vil gå fra tre til ni felt i drift innen 2030 på nordnorsk sokkel. Utrederne mener at olje- og gassfunnene i nord er blitt, og vil bli, mer konkurransedyktige fordi kostnadene til oljeselskapene har gått kraftig ned og fordi oljeprisen skal betydelig opp på sikt. Konsulentselskapet Rystad Energi fortalte nylig på sitt Barents Spotlight på hjemmesiden sin at Johan Castberg-feltet er lønnsomt når oljeprisen overstiger 28 dollar fatet.

Rapporten ble utført på oppdrag fra Pro Barents, Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø og Innovasjon Norge.

Les om potensialet på Johan Castberg-feltet:


Stikkord for de viktigste feltene

Alta/Gohta

Oljefelt. Er planlagt utbygget. Produksjonsenhet og produksjonsskip (FPSO)

Wisting

Oljefelt. Er planlagt utbygget. Produksjonsenhet og produksjonsskip (FPSO)

Goliat

Operatøren ENI planlegger sammen med Statoil å begynne å produsere (fra Snadd-formasjonen) i løpet av året. Oljereservene er på 1,2 millioner standard kubikkmeter, dvs. 7,5 millioner fat. Oljedirektør Bente Nyland forventer at det blir boret flere brønner på Goliat. Og det blir det. Eni har planer om å bore tre nye infill-brønner i begynnelsen av 2018.

Snøhvit

Askeladd-funnet, som ble gjort i 1981, skal bygges ut i 2020-2021. Det blir noen titalls milliarder i investeringer.

Aasta Hansteen

Gassfeltet 300 kilometer nordvest for Sandnessjøen i Nordland kommer i drift om et år, i fjerde kvartal 2018. De totale investeringene er budsjettert til over 34 milliarder kroner. Understellet på plattformen er laget i Korea, mens Kværner Stord skal ferdigstille det.

Norne og Skarv

I drift.

graf-marked
graf-marked

Søylene viser et sterkt stigende marked i petroleumssektoren for nordnorske selskap. Søylene viser forventede årlige innkjøp som nordnorske bedrifter bør kunne konkurrere om. I 2020 vil markedet som springer ut fra akti- vitet i Barentshavet passere 10 milliarder kroner, mens tilsvarende i den nordnorske delen av Norskehavet vil ha sunket til 3,5 milliarder.
Mye av veksten skyldes utbygging av oljefeltene Johan Castberg, Wisting og Alta/Gohta. Mesteparten av leveran- sene vil derfor være subsea-utstyr, rigger og produksjonsskip (FPSO.)Kilde for grafen: Rystad Energis rapport Petro Forsight 2030

kartth
kart

Oljefelt i Barentshavet. Kartet er laget av www.norskpetroleum.no

Nøkkeltall for de viktigste feltene i Barentshavet

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil