nnlogo-emb

FISK

Nordnorsk Næring

FISK

Mest lønnsom

Trålerflåten passerte i 2015 ringnotflåten som Nord-Norges (og Norges) mest lønnsomme fiskeflåte. I 2016 forsterket trålerrederiene denne posisjonen.

bilde

Holmøy-familien bygger seg opp. Knut Roald Holmøy er daglig leder. På bildet ser vi frysetråleren FT Holmøy. Foto: Prestfjord.no

Flåten fikk en driftsmargin (resultat før skatt i prosent av omsetning) på solide 25 prosent i 2016. Det var nesten like bra som i jubelåret 2016, da lønnsomhetsprosenten var 27,2 prosent.

Mest lønnsomme i 2016 var Nergård Havfiske og Hammerfest Industrifiske. Nergård Havfiskes leder Kjell Larssen forklarte i fjor trålflåtens framgang med høyt kvotenivå og gode priser.

Trålerne økte driftsinntektene med 10 prosent fra 2015 til 2016.

Eierne av Nord-Norges 12 trålerselskap tok ut 82,2 millioner kroner i aksjeutbytte i 2016. I 2015 var de mer beskjedne, med et uttak på 37,7 millioner.

Hammerfest Industrifiske, som er eiet av Lerøy Seafood Group, tok ut 55 millioner, mens Hermes-aksjonærene fikk 25 millioner i utbytte.

Bygger seg opp

Børsnoterte Lerøy Seafood Group står for 45 prosent av omsetningen til den nordnorske trålerflåten.

bilde

Den 74,7 meter lange frysetråleren Langøy er Holmøy-familines siste ervervelse. Foto: Prestfjord.no

På Sortland fortsetter Holmøy-familien å vokse. De overtok fabrikktråleren Andenesfisk I på 74,7 meter i fjor høst, visstnok for rundt 270 millioner kroner. Båtens nye navn er Langøy. Konsernet har nå fire moderne trålere.

Tre av båtene blir driftet av Prestfjord AS og Prestfjord Havfiske AS, mens nyervervelsen Langøy fortsatt skal ligge inn under Andenes Havfiskeselskap, som er blitt deres søsterselskap. Gruppen omsetter til sammen for 545 millioner kroner. Det betyr at den står for 19 prosent av omsetningen til nordnorsk trålerflåte.

Holmøy Maritime er administrasjonsselskapet i konsernet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil