nnlogo-emb

NORDOMRÅDET   PETROLEUM

Nordnorsk Næring

NORDOMRÅDET   PETROLEUM

Bygger nettverk for leveranser

Kirkenesbase er et av de selskapene som drar nytte av den økte leteaktiviteten i Barentshavet.

bilde

Bedriftene på Kirkenes havn har gått sammen for å synliggjøre havneområdets totale kapasitet og kompetanse. Midt på bildet ser vi Kirkenesbase. Den store hallen helt til høyre øverst er Kimeks hall der undervannsutstyret til prøveboringene skal oppbevares. Foto: Bernt Nilsen

Undervannsutstyret Statoil har brukt på prøveboringene i Barentshavet i år skal oppbevares og klargjøres fram til ny bruk til neste år. Den oppgaven har Kirkenesbase AS fått.

Statoils formelle kontraktspartner er CCB, som har hovedkontor på Ågotnes ved Bergen. Selskapet eier 51 prosent av Kirkenesbase, som skal gjøre jobben.

Et nytt samarbeid

bilde

Cristian Carter i Kirkenesbase vil benytte Statoil-kontrakten til å bygge opp et kompetansemiljø i Kirkenes. Foto: Kirkenesbase

Kirkenesbase, Kimek og ti andre selskap som har eiendom og infrastruktur på havna i Kirkenes startet i 2016 et samarbeid de har gitt navnet Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK). Hensikten er å kunne bruke hverandres fasiliteter og utstyr og dessuten vise hva Kirkenes har å by på av kapasitet og kunnskap.
– Vi ville samle havneområdene til en sammenhengende infrastruktur, sier administrerende direktør Cristian Valdes Carter i Kirkenesbase.

Han forteller at bakteppet for samarbeidet var at det i offshore-kretser var mye snakk om at Kirkenes manglet relevante fasiliteter.
– Hver for oss var ikke arealene svært store, men sammen har vi ganske mye, sier Carter.

Samarbeidet gjør havnefasilitetene i Kirkenes mer synlig for offshore og maritime virksomhet i Norge og Russland. Flere av selskapene har lang erfaring i å betjene russisk sokkel. Carter forteller at de siden i fjor har markedsført den totale kompetansen og kapasiteten i området og at det har gjort dem mer synlige.
– Jeg tror dette er en grunn til at Statoil har vurdert Kirkenes mer seriøst, sier han.

Rammeavtale

Bedriftslederen peker på en ekstra fordel med MICK er at de deltakende selskapene har begynt å snakke mer sammen og etter hvert samarbeide på flere felt enn det som opprinnelig var tenkt.
– Det ga kanskje lavere terskel for oss å se i retning Kimek, sier han.

Undervannsutstyret skal oppbevares i Kimeks hall, som ifølge Carter er en av de få hallene, kanskje den eneste, i Troms og Finnmark som er høy nok til å oppbevare utstyret stående. Kimek har også to gigantkraner som kan ta de tunge løftene.

Oppdraget fra Statoil er mer enn oppbevaring. Utstyret skal vaskes, vedlikeholdes og klargjøres til ny bruk neste år. Avtalen er rammebasert slik at inntekten til Kirkenesbase vil avhengig av hvor mye arbeid det faktisk dreier seg om.

Carter poengterer at utstyret fremdeles befant seg på havbunnen da avtalen ble inngått. Det var derfor vanskelig å vite på forhånd hvor mye arbeid det ville bli. Dessuten skal utstyret fungere i litt annerledes bunnforhold neste gang det senkes ned i vannet. Det får betydning for klargjøringsarbeidet.

Det er utstyret for fem brønner Kirkenesbase skal ta seg av. Carter beskriver undervannsutstyret som strukturen rundt selv boreutstyret.

Samarbeidet fordypes

Carter fastslår at andre selskap i Kirkenes kommer til å få oppgaver i forbindelse med undervannsutstyret.
– Vi benytter anledningen til å se på dette som oppbygging av et kompetansemiljø. Derfor tar vi med lokal industri. Dette er positivt for Øst-Finnmark og det er bra med kortreist arbeidskraft i stedet for at noen skal reise hit, gjøre en jobb og dra tilbake, sier Carter. Men noe hjelp utenfor Kirkenes-området må de ha. Undervannsteknologien er ny og Kirkenesbase får assistanse fra CCB i bergensområdet.

Les også:


Helgelandsbedrifter får skryt av Statoil

– Vi kan helt klart skryte av jobben som er gjort av Helgeland-miljøene, sier Statoils prosjektdirektør fra Aasta Hansteen, Torolf Christensen.

Skrytet gis i rapporten Levert 2016 fra KunnskapsParken Bodø.

De største leverandørene fra Helgeland til Aasta Hansteen er Momek, Aker Solutions i Sandnessjøen, basene i Sandnessjøen og Wasco Coatings.

Christensen sier at disse selskapene har bygget kompetanse og kvalitetssystemer som helt klart gjør dem skikket til å ta nye jobber senere.

Når Aasta Hansteen kommer i drift i slutten av 2018 vil bedrifter i Nordland og Sør-Troms ha hatt leveranser for 518 millioner kroner til dette prosjektet.

Kirkenesbase

Eiere:
Coast Center Base (CCB) 51 %, Kimek 24,5 %, Barlindhaug Eiendom 24,5 %.

MICK

Disse er med i samarbeidet MICK:
- Kirkenesbase
- CCB
- Kimek
- Kimek Offshore
- Henriksen Shipping Service
- Kirkenes Shipping Base
- Oscar Sundquist
- Kirkenes Trelast Eiendom
- Kirkenes Olje og Varmeservice
- Sør-Varanger Eiendom
- Nor Lines Kirkenes
- Arctic Dive Sea Service

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil