nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   FISK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   FISK

De lever av fiskere og havbrukere

Nordnorske leverandører til havbruks- og fiskerinæringen tjener ikke så bra som kundene sine, men har en grei inntjening.

bilde

Dette anlegget ved Langholmen i Gildeskål er nå blitt utvidet med 32 merder. Foto: Baard

Nordnorsk Næring har sporet opp 26 nordnorske selskap som leverer til havbruk og fiskerinæringen. Fordi ikke alle har offentliggjort 2017-regnskapene sine ennå, har vi laget en oversikt basert på 2016-regnskapene.

Giganten

Kjempen blant dem er fôrselskapet Biomar på Myre i Vesterålen. Det har en omsetning som er mange ganger større enn summen av de andre selskapenes omsetning, så vi analyserte resten av gruppen både med og uten Biomar. Se tabellen.

Biomars resultat før skatt på drøye 287 millioner kroner utgjør rundt seks prosent av omsetningen, så det er ingen superprofitt.

Inntjeningen

Resten av selskapene har samlet sett en resultatgrad på 21 prosent. Det betyr at de har god lønnsomhet. Det er Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas) som trekker lønnsomheten opp når vi ser på gruppen under ett. Uten denne, og uten Biomar, er lønnsomhetsgraden 7 prosent.

Gruppen består av mange forskjellige typer virksomhet. Fellesnevneren deres er kundegruppen, som er fiskerinæringen.

Leverandørene eksklusiv Biomar omsatte for snaue 957 millioner i 2016. De har hatt en solid vekst fra 2015 til 2016.

Omsetningen til BioMar gjelder hele den norske biten av det danskeeide selskapet, og ikke bare avdelingen på Myre i Vesterålen. Biomar har også avdelinger på Karmøy utenfor Haugesund og i Trondheim. Karmøy-fabrikken har verdens største produksjonslinje for fiskefôr.

Gifas

Gifas driver både med matfiskproduksjon og forskning. Selskapet har nettopp fått på plass 32 nye forskningsmerder. Hver merd er på 125 kubikk.
– Vi tror det er nødvendig at noen forsøksanlegg øker sin kapasitet, sier daglig leder for småskala FoU, Ronald Jørgensen.

Han sier at pågangen fra potensielle kunder har vært jevnt stor og økende det siste halvannet året. Han påpeker at vekst alltid fører med seg utfordringer, både bemannings- og utstyrsmessig, når man ikke vil la veksten gå utover kvaliteten. Han har derfor valgt å kontrollere veksten. Gifas har nå dobbelt så stor kapasitet som i 2014. Siste del av veksten var et anlegg med 32 forskningsmerder som nettopp er kommet på plass. Hver merd er på 125 kubikkmeter.

Selskapet har nå 128 merder.

Jørgensen forteller at de ønsker å ha med industrielle kunder og universitet, aller helst begge, på sine prosjekter.
– Det er viktig at resultatene kommer fort ut i næringen. Det er et av vilkårene for forskningskonsesjonene, sier han og poengterer at samarbeid med industrien sikrer dette.

Gifas har lokaliteter i Gildeskål og Bodø. Selskapet er nå Norges største privat forskningsstasjon. Det er eid av Gigante Havbruk.

Lets Sea på Dønna er blant konkurrentene.
– Det er bra de er der. Det er dumt for havbruksnæringen hvis det blir færre aktører som kan tilby tilsvarende tjenester. Sykdom i fisken kan være nok til å sette en stasjon ut av spill i lang tid, sier Jørgensen.

Selskapet gjennomfører forskningsprosjekter både i småskala og full kommersiell skala.

Nordnorske leverandører til havbruk og fiske - 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil