nnlogo-emb

SAMFUNN   FISK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISK

Sjekket kvaliteten på fiskernes arbeid

Råfisklaget har i samarbeid med Mattilsynet og Nofima kontrollert kvaliteten på fisken i Nord-Norge.

bilde

Snurrevad er et av de skeredskapene som er tøffest mot fisken – og fiskekvaliteten. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Her er hva de fant:

85 % av fangstene var tilstrekkelig utblødd

75 % av fangstene var kverk-skjært

90 % av sløyingen var fagmessig utført

40 % av fangstene hadde redskapsmerker, hovedsakelig fra garn og rødslått fisk

70 % av båtene hadde utstyr for utbløding

90 % av båtene hadde tilstrekkelig container-kapasitet, og 80 % hadde tilstrekkelig vann for å unngå press på fisken

65 % av båtene holdt fiskeslagene adskilt

Gjennomsnittstemperaturen på fisken ble målt til 4,1 grader. Litt under halvparten av fangstene hadde en temperatur lik eller under 4,0 grader

Nesten alle anleggene hadde tilstrekkelig mottakskapasitet

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil