nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   SAMFUNN   HAVBRUK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   SAMFUNN   HAVBRUK

Internasjonalt

Landets største oppdrettsselskap er som mange vet kjøpt opp av japanske Mitsubishi.

bilde

Signaturene i Cermaqs årsrapport avslører selskapets internasjonale eierskap.

Landets største oppdrettsselskap er som mange vet kjøpt opp av japanske Mitsubishi. Det er vel og bra at japanere da sitter i styre og stell i oppdrettsselskapet.

Det virkelig internasjonale bildet får vi når vi ser signaturen til Cermaqs toppledelse nederst på årsrapporten for 2016/2017. Da tenker vi ikke bare på japanske navn, men på blandingen av skriftstegn. Her signeres det med en blanding av det latinske alfabetet (som vi bruker) og japanske tegn, som vi ikke skjønner noe av.

Godt de ikke veksler mellom skriftstegnene i selve rapportteksten.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil