nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   MEDIA, FILM OG TV

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   MEDIA, FILM OG TV

Vil bygge opp et TV-miljø i Tromsø

Du husker sikkert TV-serien Jakten på Nordlyset. Den var det filmskaperen Silje Bürgin-Borch som laget. Her ser du ambisjonene hennes.

bilde

Silje Bürgin-Borch vil vokse og ønsker eksterne investorer velkomne. Hun vil at Alfred Film og TV skal bli vurdert som et vekstselskap. Her er hun sammen med fotograf Kristoffer Grindheim under innspilling på Brønnøysund av en dokumentarfilm med tittelen Jøden.

Bürgin-Borch har et langsiktig mål om å utvikle et kommersielt levedyktig miljø for TV-produksjon i Tromsø. Derfor etablerte hun Alfred Film og TV AS i 2016.

Bürgin-Borch forteller at hun har kjørt kompetansehevingskurs i Tromsø for å skape et miljø for TV-produksjon utover det NRK driver med.

Før sommeren i fjor unnagjorde det ferske selskapet doku-serien Jakten på Nordlyset for Discovery og TV Norge.

Dette er Alfred Film og TVs første store TV-produksjon, men langt fra Bürgin-Borch første produksjon. Hun har ti års TV-erfaring. Hun har vært med på produksjonen av en rekke underholdningsprogrammer og var blant annet regissør for den mye omtalte NRK-serien Trekant, som handlet om sex og seksualitet.

Kunst og kommers

Bürgin-Borch skiller mellom film laget med kunstneriske målsettinger, og kommersielle produksjoner. Hennes mål med Alfred Film og TV er å ha løpende kommersiell TV-produksjon i Tromsø.
– Forretningsmodellen vår er å lage kommersiell tv-underholdning og serier som bærer driften av selskapet. Så skal det gi oss tid og råd til å lage filmatiske uttrykk som ikke genererer økonomisk vekst på samme måte, sier hun, og tilføyer at det finnes gode støtteordninger for den siste typen film.

Hun har selv laget flere kortfilmer og fått priser. Den som går best på festivaler heter "The Rope" og hadde internasjonal premiere på anerkjente Hiroshima Animation Festival 2016, og har siden vært vist på 19 festivaler verden over.  For tiden jobber hun med å finansiere opp 2,5 millioner kroner til dukkeanimasjonsfilmen Draugen. Bürgin-Borch forklarer at dukkeanimasjon er en av de dyreste formene for film.

– Du må ha 12 stillbilder for hvert sekund film.

bilde

Silje Bürgin-Borch vil gjerne at investorer skal vurdere Alfred Film som en vekstbedrift. Her er hun på regi i Tamokdalen sammen med fotograf Tommy Almenning (fotografen), Hans-Olav Eriksen og Andreas Brattli under innspilling av «Jakten på Nordlyset» for TVNorge.

Pangstart

Det første innsalget av TV-produksjon kom mye fortere enn hun hadde ventet, forteller hun.
– En pangstart. Jeg hadde en treårsplan for å få en bestilling, og så kom den etter et halvt år, sier hun om prosjektet Jakten på Nordlyset.

Første driftsår ligger Alfred Film og TV an til å omsette for 10 millioner kroner.
– Det er jeg veldig fornøyd med, sier Bürgin-Borch.

Hun sier hun har fått god backing fra Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge, til sammen to millioner kroner. Filmfond Nord har bidratt med 800.000 i produksjonstilskudd til Jakten på Nordlyset.
– Kravene fra Innovasjon Norge om å drive kommersielt har vært nyttige. Jeg er filmskaper i bunnen, men er opptatt tenke næringsutvikling og økonomi for å drive dette videre. Nylig bidro statsetaten med et etablerertilskudd fase 2 på 700.000 kroner.

Alfred Film og TV har tre ansatte på kontoret i Tromsø, men mer enn 30 personer har vært med på ulike områder.
– Vi jobber for å få beina en permanent utviklingsavdeling for kommersielt innhold, inklusiv et godt tilfang nye ideer. Drømmen er at det vil gagne resten av bransjen i nord, sier hun.

Vil vokse

Bürgin-Borch mener at miljøet for privatfinansiering av forretningsidéer er for lite i Nord-Norge uansett bransje. Den tradisjonelle finansieringsmodellen i filmbransjen er å gå til investorer for å få kapital til en konkret film.
– Det har investorene sjeldent tjent penger på. Vi ønsker investorer som kan gå inn i selskapet og se på det som en vekstbedrift og vurdere potensialt vårt ut fra det. Kapital fra eksterne investorer vil øke muligheten for å akselerere prosessen, sier hun.

Planen hennes er at de om fire-fem år skal kunne produsere tre tv-serier i året og at omsetningen i år fem etter oppstart skal være 30 millioner kroner og med et driftsresultat på 1 million.

Bürgin-Borch poengterer at det er svært store kostnadsforskjeller på tv-programmene. Det er alt fra billige enmanns-team på en doku-såpe til et crew på over 100 personer, som på TV2s Big Brother. Når en serie har gått noen sesonger blir fortjenestemarginen større.

Mennesker viktigst

Bürgin-Borch tror ikke det vil bli noen omfattende utflagging av filmproduksjonen utover det som allerede er vanlig, med en del dramaproduksjon i østeuropeiske studioer.
– Den kulturelle forståelsen er viktig. Du må kunne norsk for å kommunisere godt med dem du lager tv om og det er enorme krav til samarbeid. I større produksjoner jobber man i store team der alle er avhengig av hvert ledd, som alle må ha nødvendig kulturkompetanse.

Derimot mener Bürgin-Borch at det i dyre produksjoner vil bli mer og mer vanlig å ha co-produsenter i andre land.

Hun forteller at hun skal produsere animasjonsfilmen Draugen i Tallin i Estland, men det er på grunn av kompetansen der og ikke på grunn av lønnsnivået.


Slik arbeider hun

Alfred Film og TVs har idémyldring hver 14. dag. Basert på de idéene som kommer fram velger Bürgin-Borch ut noen prosjekter til videre utvikling.

– Pitchen kan maksimum være ti minutter. På den tiden skal vi overbevise tv-kanalen om at de bør bruke for eksempel fem-ti millioner kroner på idéen, sier hun.

Hun forteller at de jobber tett opp mot utviklingsavdelingen i kanalene. Det kjøpes få nyutviklede tv-programmer i Norge. Det sendes minst inn tusen forslag i året, mens en kanal kan kjøpe så få programmer som to til fem programmer i året.

Bürgin-Borch fastslår at det er hennes fag å vite hva som kan egne seg hos de ulike kanalene. Forskjellen er stor. Samarbeidet med TV Norge om doku-serien om vinterturismen i Norge beskriver hun som en drøm av et samarbeid.
– TV Norge er en drømmekunde. De er modige og de verdsetter godt innhold, sier hun.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil