nnlogo-emb

SAMFUNN   IKT OG KONTOR

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   IKT OG KONTOR

Skummel stråling i moderne kontorer

Trådløs teknologi og elektronisk utstyr har gitt oss en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Men eksperter advarer mot overdreven og tankeløs bruk. Det kan slå tilbake i form av dårlig konsentrasjon, ubehag – og i noen tilfeller alvorlig sykdom.

bilde

PROFESJONELL MÅLING: Her foretar Odd Magne Hjortland fra EMF Consult en undersøkelse på Skøyen skole. Det er ikke bare trådløs stråling som kan være et problem i lokaler. Feil i ledningsnettet kan også være en kilde til problemer og helseplager.

mal-selv

MÅL SELV: Et rimelig måleinstrument til et par tusenlapper kan fortelle mye om trådløs stråling og elektromagetiske felt på arbeidsplassen og hjemme. Med en kabel og en adapter kan Ipad-en enkelt kables opp mot internett. Det samme gjelder de fleste andre tablet-PC-er, nettbrett og nyere Android-telefoner.

– Helseskader i forbindelse med høyspentmaster og transformatorstasjoner har vært diskutert lenge, og det finnes relativt mye forskning på dette. I de siste årene har vi sett en eksplosiv vekst av mobilbasestasjoner, mobiltelefoner, nettbrett og trådløse systemer. Her finnes det forståelig nok mindre forskning, spesielt rundt langtidsvirkningene, sier Odd Magne Hjortland, daglig leder i EMF Consult.

Han er utdannet ingeniør (B. Sc.) innen automasjon, teknisk kybernetikk og elektroteknikk. Etter 30 år som teknisk leder innenfor offshore og maritime industri har han de siste seks årene arbeidet på heltid med problemstillingene rundt elektromagnetiske felt (EMF). Arbeidsområdet er måling og rådgivning for private og bedrifter, samt salg av produkter for måling og EMF-beskyttelse.

router

LAVSTRÅLE-RUTER: JRS Eco-WiFi-03 fra Asus reduserer strålingen med inntil 95 prosent ved hjelp av et smart operativsystem. Wifi kan enkelt slås av med en knapp på apparatet - og med innebygd timer kan den programmeres til å slå seg av i bestemte perioder.

Bikkja kvikna til

Et kurs i byggbiologi og hjemlån av en EMF-måler i 2010 ble en aha-opplevelse for Hjortland. – Det viste seg at hjemmekontoret jeg hadde innredet til kona, med trådløs WiFi-ruter og trådløs hustelefon var det desidert verste stedet i huset. Vi slo av apparatene og de elektromagnetiske feltene ble umiddelbart redusert til nær null, forteller ingeniøren.

Bare timer etterpå kviknet husets hund til. Den hadde sturet i flere måneder. Ingen hadde tenkt at dette hadde noe å gjøre med mange timers opphold på kontoret, der hunden hadde fast liggeplass når kona jobbet.

Etter noen uker begynte også konas plager å slippe taket. De hadde startet da hun begynte å jobbe hjemmefra.
– Dette var en tankevekker. Vi slo på apparatene igjen for å teste om trådløs stråling virkelig kunne være årsaken. Etter kort tid fikk min kone de samme symptomene med ubehag og hodepine. Jeg bestemte meg for at dette måtte jeg lære mer om, sier Hjortland.

lys

LYS: Både lampe og ledning er skjermet for å minimere stråling og elektriske felt. Kablet telefon, tastatur og mus bidrar også til et bedre og sunnere arbeidsmiljø på dette kontoret.

Helseplager

Etter flere års studier og egne erfaringer deler han konklusjonen som mange forskere har landet på: Stråling som ligger godt under grenseverdiene myndighetene har fastsatt kan ha svært negative konsekvenser for folks helse.

I Norge er det Statens Strålevern som fastsetter grenseverdiene. Verdiene er romslige og liberale sammenlignet med land som Sveits, Østerrike, Italia og Frankrike, der regelverket er strengt.
– El-overfølsomhet ser ut til å bli et økende problem etterhvert som vi omgir oss med stadig mer teknologi. Typisk opplever man å få sykdom midt i livet, etter mange år med EMF-eksponering på jobb eller i hjemmet. Mange har nok også plager som hodepine, dårlig konsentrasjon, lite energi og eksem, uten å relatere dette til EMF. Jeg vil påstå at det er god økonomi for arbeidsgivere å øke fokus på dette området. En arbeidsplass med høy EMF-belastning får ikke ansatte til å yte optimalt, sier ingeniøren.


Hjortlands råd

Odd Magne Hjortland har følgende enkle råd for å redusere EMF-eksponeringen på hjemmekontoret eller arbeidsplassen:

Mer kabel - mindre trådløst:
Reduser bruken av trådløse rutere, trådløse telefoner og andre trådløse enheter som nettbrett o.l.

I størst mulig grad bør PC-er kables mot internett. Dersom man har behov for trådløst nettverk i perioder, anbefales en ECO-ruter som reduserer strålingen med mer enn 90 prosent. Den kan enkelt slås av og på ved behov.

Slå også av Wi-fi og Bluetooth på PC-er og håndholdte enheter når disse ikke er i bruk. Bruk helst kablet tastatur og mus.

Avstand:
Rydd opp i ledningsbunter og flytt dem så langt bort fra arbeidsplassen som mulig. Det samme gjelder ladere, transformatorer og annet elektrisk utstyr. Harddisk i PC og skjermen avgir også betydelige elektromagnetisk stråling. Plugg ut utstyr som ikke er i bruk. En avstand på 1-2 meter er ofte nok til å unngå de elektromagnetiske feltene.

rens

RENS STRØMMEN: Ladere, LED-pærer og annen elektronikk kan skape «skitten strøm» som stråler ut fra ledningsnettet. Dette er målbart og kan reduseres med filtre som plugges i kontakten.

Reduser «skitten strøm»:
Sparepærer, enkelte LED-pærer og lysstoffrør har en teknologi som skaper såkalt skitten strøm (elektromagnetisk støy) i ledningsnettet. Velg heller halogen lyskilder.

Det samme gjelder nye ladere, omformere og elektroniske dimmere. Skitten strøm kan stråle 1,5 meter ut fra ledningsnettet. Dette kan reduseres ved bruk av filtre i sikringsskap eller i stikkontaker.

Nærfelt-stråling:
Endel utstyr som elektriske hev/senk-arbeidsbord skaper sterke elektriske og magnetiske felt nær kroppen. Disse bør plugges ut når de ikke er i bruk.

Enkelte arbeidslamper har også vist seg å være kilder til stråling, selv når de er avslått.

Dette er EMF

Elektromagnetiske felt (EMF) er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felt.

Elektriske felt oppstår der det er spenningsforskjeller. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet, vil være omgitt av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke går strøm igjennom det. Styrken på feltet øker når spenningen øker. Elektriske felt måles i volt pr. meter (V/m). Elektriske felt kan skjermes.

Magnetiske felt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse. Størrelsen på magnetfeltet er avhengig av strømstyrken, og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. Ved apparater som er avslått, er det derfor ikke noe magnetfelt.

Vi skiller mellom lavfrekvente og høyfrekvente elektromagnetiske felt. De feltene som oppstår i forbindelse med strømnettet og utstyr som er koblet til dette, kalles lavfrekvente felt. Rundt mobilmaster, fjernsyns- apparater, datamaskiner, mobiltelefoner, trådløst utstyr, mikrobølgeovner og radarer er det høyfrekvente felt.

Foreningen for El-overfølsomme (FELO) og Folkets strålevern mener norske myndigheter har satt grenseverdiene alt for høyt. Ifølge Statens Strålevern er det kun stråling med termiske effekter som kan være skadelig, f. eks når en mobiltelefon holdes inntil øret og varmer opp vevet.

FELO mener at hundrevis av vitenskapelige studier påviser ikke-termiske skader ved langt lavere verdier. Det dreier seg om DNA-skader, nedsatt fertilitet, søvnforstyrrelser, skade på cellemembraner slik at giftstoffer ikke kommer ut av cellene og næring ikke kommer inn i cellene.

Et EU-direktiv fastsetter krav til helse og sikkerhet ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. I Norge ble direktivet tatt inn i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. juli 2016. Regelverket setter en rekke krav til arbeidsgiveren, bl.a. om å identifisere kilder for EMF og arbeidstakere som spesielt utsettes for risiko.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil