nnlogo-emb

KONTOR   IT OG IKT

Nordnorsk Næring

KONTOR   IT OG IKT

Digitaliseringsbølgen treffer regnskapsbyråene hardt

Bodø-selskapet Intu er en av de største nordnorske selskapene i en bransje som er under sterk endring. De fører regnskapene for bedrifter og gir økonomiske råd.

bilde

Vigdis Bjellånes i Intu bygger ut et sett av tilleggstjenester rundt regnskapsføringen. Foto: Mads Jensaas

Daglig leder Vigdis Bjellånes står med beina i to forskjellige verdener. Den ene er den delen av kundene som har ulike interne systemer der data må overføres manuelt til regnskapssystemet. Den andre er de som har rene skybaserte systemer der alt er satt opp sømløst med hverandre.

Det siste er en utfordring, men også en stor mulighet for tradisjonelle regnskapsbyråer. Bjellånes peker på at systemleverandørene tar flere og flere transaksjonsinntekter fra byråene. De nye skybaserte systemene lar transaksjoner gå sømløst mellom ulike systemer, som for eksempel regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregning og lønn. Dermed blir det rett og slett færre arbeidsoppgaver igjen til regnskapsbyråene, men samtidig gir det rom for nye tjenester.

Rådgiver

Denne utviklingen har Bjellånes sett lenge, sier hun. Intu har derfor for lengst utviklet en portefølje med tjenester rundt regnskapsføringen, som fortsatt er kjerneproduktet deres.

Bjellånes forteller at de har tilleggstjenester innenfor HR, IT, strategiarbeid og formalia rundt styrearbeid. Et eksempel er at de kan bli med i prosesser der et eksternt frontoffice-system skal snakke med et regnskapssystem. Eksempelet er ikke tilfeldig valgt, siden det ifølge Bjellånes er kommunikasjon mellom ulike administrative systemer som er i fokus for tiden.
– Store deler av norsk næringsliv har ennå mye å hente på å digitalisere sine interne forretningsprosesser. Her har vi ennå selv mye å hente, men vi er også avhengig av at systemleverandørene legger til rette for en mer sømløs integrasjon mellom ulike forretningssystem og regnskapssystemene, sier Bjellånes.

Det offentlige

Blant statlige institusjoner, trekker hun fram Skatteetaten og Brønnøysundsregistrene med Altinn som virksomheter som har vært gode på digitalisering av tjenestene sine.

NAV er også på god vei med digital sykemelding, ifølge Bjellånes, men hun opplever at det er mye å hente innad i den enkelte kommune, som Intu har mye samhandling med, blant annet i forbindelse med rapportering fra barnehager, der kommunene har ulike tidsfrister for innrapporteringene, selv om overordnet frist er lik.

Bjellånes tilføyer at hun er klar over at det er stort fokus fra dagens regjering på forenklingsarbeid og at det vil bli satt av 120,9 millioner kroner i budsjettet for 2018 til en medfinansieringsordning rettet mot digitaliseringsprosjekt for statlige virksomheter.
– Regelrådet vil her være et viktig organ for å påse at det ikke vedtas nytt og eller endret regelverk som vil påføre næringslivet ytterligere byrder og kostnader, sier Bjellånes.

Problemer med prising

Hun peker på at regnskapsbyråene tradisjonelt har tatt timebetalt for sine tjenester, men at en slik måte å prise på blir sterkt utfordret av de helautomatiske økonomisystemene.
– Effektiviseringen gjør at bransjen mister mange timer å kunne ta seg betalt for innenfor tradisjonell bokføring.
– Jeg er glad vi har utviklet et komplett spekter av tjenester og ulike former for prising, sier hun.

Hun ønsker mer fokus på verdibasert prising, det vil si på hvilken verdi ulike tjenester har for kunden. Kunden vil etter hennes mening helst bare ha ett kontaktpunkt for økonomisystemene og forretningsdriften sin. Bjellånes mener bransjen går i retning av færre og større enheter og mer fokus på bedriftsnær rådgivning. Dette håper hun igjen vil føre til at regnskapsbyråene knyttes enda nærmere kunden.

Når oversikten forsvinner

Et kombinert rådgivnings- og regnskapsbyrå som Intu er i en posisjon hvor de ser hvor skoen trykker hos bedrifter flest når det gjelder administrasjon og økonomisk styring. Noen kunder får daglig oversikt over likviditeten, mens andre får økonomiske nøkkeltall tre måneder på etterskudd. Bjellånes understreker at det siste ikke nødvendigvis er galt. Noen bedrifter er så små at lederen har oversikt likevel. Bjellånes poengterer imidlertid at det smerter mye når man mister oversikten over likviditeten, det vil si over hvor mye penger man har å rutte med til enhver tid.
– Bindingen av kapital, om man har nok dekning på salg og tjenester, omløpshastigheten på varelager og innkreving av fordringer er viktige størrelser som ikke alle klarer å holde orden på. Det kan være vanskelig å ta nødvendig tak tidsnok hvis informasjon om at man er på etterskudd kommer sent, sier Bjellånes.

Automatisering

Bistand til automatisering er ifølge Bjellånes en viktig tjeneste Intu yter. Hennes råd til selskap som er i ferd med å digitalisere prosesser er å tenke gjennom alle ledd før de går til anskaffelse av økonomi-systemer.
– Tenk sømløshet. Det er så mange tilbydere på markedet. Det er et konglomerat av ulike typer programvare som ikke snakker sammen, sier hun.

Bjellånes mener at en del bedriftsledere er så mye fanget av den daglige driften at de ikke tar seg tid til ledelse i bred forstand. De svikter utviklingsarbeidet.

Les også:

Intu Økonomi AS

Hovedkontor i Bodø og avdelingskontorer på Gardermoen og Mo i Rana.

Eiere: Brødrene Kristian og Roger Adolfsen gjennom Hospitality Invest 40%, Bjellånes Invest 31,5 %, Ståle Gangeskar 16,5 % og Orion Invest 12 %.

Intu har både må og store selskap som kunder. Selskapet har innrettet seg spesielt mot barnehager, eiendom, tjenestebedrifter og handels-konsern og industri.

62 ansatte.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil