nnlogo-emb

SAMFUNN

Nordnorsk Næring

SAMFUNN

Samene vil ha ny lov

Samene mener regelverket for mineralutvinning i Norge bryter rettighetene deres som urfolk.

bilde

Næringsråd Silje Karine Muotka sier at Sametingets mål er å få en minerallov de mener er holdbar. Foto: Samtinget

Samtingets næringsråd Silje Karine Muotka sier deres mål er å få en minerallov de mener er holdbar.

– Vi må få en lov som gir oss muligheter til å på et fritt og informert grunnlag kunne si ja eller nei til et prosjekt. Og det må være samme regler for hele det samiske området, sier Muotka.

Med det tenker hun på et mye større område enn det som er omfattet av Finnmarkseiendommen (Finnmárkuopmodat), som er omtrent 95 % av arealet i Finnmark og de kommunene som er definert som samiske kjerneområder i Finnmarksloven.
– Det samiske bosetningsområdet strekker seg langt sørover, sier Muotka.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil