nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Godbiten i Barents­havet

Den store godbiten for oljeselskapenes leverandører er utbyggingen av oljefeltet Johan Castberg langt ute i Barentshavet.

bilde

Oljefelt i Barentshavet. Kartet er laget av www.norskpetroleum.no

Det skal investeres for 50-60 milliarder kroner i Johan Castberg-feltet, fordelt på perioden 2017-2024.

Av dette vil 23 milliarder være leveranser fra bedrifter i hovedsak innenfor verksted, borevirksomhet, transport og oljevirksomhet. 1,5 milliarder vil kunne gå til bestillinger fra nordnorske selskap, ifølge Agenda Kaupang, som har utredet de samfunnsmessige konsekvensene av å bygge ut og drifte feltet.

kake

Slik fordeles bestillingene til nordnorske bedrifter. Kilde: Agenda Kaupangs rapport om utbygging og drift av Johan Castberg

Feltet ligger 180 kilometer nord for Hammerfest, omtrent 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet. Utbyggingen skal etter planen skje mellom 2017 og 2024, mens driften av feltet kommer i gang i slutten av 2022.

Det vil koste rundt 1,15 milliarder kroner årlig å drifte feltet. 600 millioner av dette vil bli leveranser for bedriftene Nord-Troms og Finnmark. Transportnæringen vil få mest. Usikkerheten i anslagene er pluss minus 30 prosent.

Mesteparten av de årlige 1,15 milliarder kroner til drift ventes å gå til kjøp av varer og tjenester fra norske selskap, hvorav 380 millioner nordnorske selskap, særlig fra oljevirksomhet og transport, ifølge Agenda Kaupangs beregninger. Nordnorske bedrifter skal med andre ord få 41 prosent av leveransene til driften hvis det går som antatt.

Endelig investeringsbeslutning skal etter planen tas mot slutten av 2017.

Les også:

Investeringer i Johan Castberg

tabell1th
tabell1

Johan Castberg: Nordnorske leveranser i driftsfasen

tabellth
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil