nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI   OLJE OG ENERGI

Fakta om Johan Castberg

Feltet består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis. De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til mellom 450 og 650 millioner fat olje.

bilde

Illustrasjonen viser hvordan produksjonen skal foregå på Johan Castberg-feltet. Illustrasjon: Kåre Spanne / Statoil

Feltet består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis. De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til mellom 450 og 650 millioner fat olje.

Med en dollarkurs på 7,50 kroner og oljepris på 70 kroner fatet blir verdien 291 milliarder kroner, mens samlede kostnader til drift og investering er beregnet til drøye 103 milliarder 2016-kroner, ifølge Agenda Kaupang. Det gir 139 milliarder til Staten i form av skatter og avgifter og 49 milliarder til oljeselskapene.

Selv med en dollarkurs på 9,50 og en oljepris på 30 dollar fatet vil prosjektet (så vidt) være lønnsomt.

Produksjonen

produksjonsfartoy

Produksjonsfartøyet Johan Castberg. Illustrasjon: Statoil ASA

Utbyggingen av feltet blir basert på undervannsbrønner som knyttes opp gjennom rørledninger på havbunnen mot et flytende produksjonsskip (FPSO), også kalt flyter, som et Singapore-basert har en intensjonsavtale om å få bygge. Tanken om bord i produksjonsskipet tar 1,1 millioner fat olje. Oljen kan herfra lastes over i skytteltankere ute på feltet og blir derfra eksportert direkte til markedet.

Statoil, Lundin Norway, Eni og OMW ser imidlertid i fellesskap på en landbasert omlastningsterminal for olje på Veidnes i Nordkapp kommune som alternativ. Denne terminalen skal da kunne betjene flere felt i Barentshavet.

Veidnes er det mest aktuelle stedet for sentralen. En konklusjon kommer antakelig i 2019.

Driftsorganisasjon

Driftsorganisasjonen legges i Harstad, mens forsynings- og helikopterbasen skal være i Hammerfest. Det gir 40-60 årsverk.

Utbyggingen starter i 2018, mens driften av feltet begynner i 2022. Forventes å være i drift i 30 år.

Driften vil kreve 1700 årsverk (direkte og indirekte virkninger). Omtrent 500 av disse vil være i Nord-Norge.

inntekt

Det er her forutsatt en oljepris på 70 dollar fatet og en dollarkurs på 7,50 kroner (oljen selges i dollar). Kilde: Agenda Kaupangs rapport om utbygging og drift av Johan Castberg

Sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk. Snaue 1800 av disse vil komme i Nord-Norge, hvorav 720 i Nord-Troms og Finnmark. I driftsfasen er det beregnet 470 årsverk i Nord-Norge i et normalt driftsår, hvorav 265 i Nord-Troms og Finnmark, med varehandel og transport som største næringer.

Statoil sier at estimatet for norske leveranser er cirka 50 prosent i prosjektfasen og 80 prosent i driftsfasen for Castberg.

Rettighetshavere til Johan Castberg er Statoil (50 %), ENI (30 %) og Petoro (20 %). Statoil er operatør.

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil