nnlogo-emb

SAMFUNN   ENERGI   PETROLEUM

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ENERGI   PETROLEUM

– En stor dag

– En stor dag. Slik lød reaksjonen fra Equinors (tidligere Statoil) konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum, da Stortinget 11. juni vedtok Plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

bilde

Equinors illustrasjon av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

ovrum

– Det har vært en lang vei å gå for Johan Castberg siden det første funnet i 2011, sier Margareth Øvrum i Equinor.

Planen er nå oversendt til olje-og energidepartementet for godkjenning, melder Equinor.
– Dette er en stor dag for prosjektet og for partnerskapet. Dette er jo den første utbyggingsplanen som godkjennes for Equinor. Og det er ikke hvilket som helst prosjekt heller. Det har vært en lang vei å gå for Johan Castberg siden det første funnet i 2011. I dag har vi et solid prosjekt som vil være sentralt i videreutviklingen av nordområdene, sier Øvrum.

Oppstart

Feltet vil etter planen starte opp i 2022, og har en produksjonshorisont på 30 år. Prosjektet har en investeringskostnad på 49 milliarder NOK, og utvinnbare ressurser er estimert til mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Det bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer. Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.
– Prosjektet er godt i rute, og etter hvert vil vi også begynne å se resultatet av byggearbeidet som begynner også. Det vil være mange verft og bedrifter over hele landet som vil være travle med leveranser til Johan Castberg i årene som kommer, sier prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen.

Ingen selvfølge

Det var ikke selvfølgelig at prosjektet ville være mulig å realisere da oljeprisen falt i 2014. De opprinnelige investeringsanslagene var på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Prosjektet har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag er prosjektet lønnsomt med oljepriser under 35 dollar fatet.

Hammerfest og Harstad

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Partnerskapet

Equinor utreder sammen med de andre operatørene med oljeforekomster i Barentshavet muligheter for oljeomlasting på Veidnes i Finnmark. Dette inkluderer både en nedskalert terminalløsning og skip-til-skip-omlasting.

Partnerskapet består av Equinor (operatør) (50%), Eni Norge (30%) og Petoro (20%).

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil