nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   ØKONOMI

Bedrifters lønnsomhet i kommuner

De store kommunene: Bare Sortland og Altas aksjeselskap har en lønnsomhetsprosent over Nord-Norges gjennomsnitt på 10.

bilde

Næringslivet på de større stedene kan ikke konkurrere med oppdrettsselskapene i lønnsomhet. Til gjengjeld sørger mangfoldet for en mer robust økonomi. Her ser vi anlegget til HAMEK i Harstad. Foto: Harstad Skipsindustri AS

De to kommunene ligger på 11 prosent.

Nord-Norges to største kommuner, Tromsø og Bodø, ligger under snittet, med Tromsø et par hakk over Bodø. Tromsøs lønnsomhetsprosent er 8, mens Bodø er nede på 6.

Den lavere lønnsomhetsprosenten i de mest folkerike kommunene betyr langt fra at næringslivet her er mer usunt eller mindre robust enn i småkommunene. Den lavere lønnsomheten skyldes at de har et mye større og mer variert næringsliv enn småkommunene og at pengemaskiner som oppdrett og havgående fiskefartøy ikke har samme dominerende stilling i økonomien her som i småkommunene. Næringslivet har mange ben å stå på. Det gjør kommunene mindre sårbare.

Dessuten er næringslivet i gjennomsnitt mer arbeidsintensive enn oppdrett. Det er flere ansatte per million kroner i omsetning her enn på oppdrettsanlegg.

Les også:

Total ensidighet

Selskapenes lønnsomhet i de største kommunene

tabell
trailerne-tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil